GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HEMŞİRELİKTE İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ/HEM-4100
Dersin Adı: HEMŞİRELİKTE İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hemşirelikle ilgili spesifik alanlara yönelik iş analizi yaparak iş tanımı oluşturabilir,
Hemşire insan gücü planlama yapabilir,
Hemşire personel seçme yöntemlerini kullanabilir
İşe yeni başlayan hemşirelerin işe alıştırılması ve hizmet içi eğitimi yönetebilir
Performans değerlendirme yöntemlerini kullanabilir
Hemşirelikle ilgili kariyer uygulamalarını yönetebilir
Hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikleri bilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hemşire insan kaynağının yönetimi uygulamaları
2. Hafta  İş analizi yapma ve iş tanımı hazırlama
3. Hafta  İş dizaynı yöntemleri
4. Hafta  Hemşire insan gücü planlama yöntemleri
5. Hafta  Hemşire insan gücü planlama ve maliyetleme
6. Hafta  Hemşire arama, seçme ve iş görüşmesi yöntemleri
7. Hafta  Hemşirelerin kuruma oryantasyonu
8. Hafta  Hemşire personelin eğitimi ve gelişimi
9. Hafta  Hemşirelik hizmetlerinde yetkinliklerin belirlenmesi
10. Hafta  Performans değerlendirme yöntemleri
11. Hafta  Hemşirelik hizmetlerinde kariyer yönetimi
12. Hafta  Hemşirelik hizmetlerini ilgilendiren yasa ve yönetmelikler
13. Hafta  Hemşirelik hizmetlerini ilgilendiren yasa ve yönetmelikler
14. Hafta  Hemşirelik hizmetlerini ilgilendiren yasa ve yönetmelikler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
5
75
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
5
3
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.X
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.X
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.X
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilmeX
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Dilek Ekici)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.dilekekici.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (profdrdilekekici@gmail.com)