GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PERİNATOLAJİ HEMŞİRELİĞİ II/HEM-6030
Dersin Adı: PERİNATOLAJİ HEMŞİRELİĞİ II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Gebelikte tehlike belirtilerini bilir
Gebeliğin psiko sosyal ve kültürel boyutunu bilir
Normal doğum eylemi ve bu sürece yönelik hemşirelik bakımı yapabilir
Doğum sonrası bakım ve riskli durumlarda hemşirelik bakımını bilir
Emzirme politikalarını bilir
Emzirmenin önemini bilir
Emzirme danışmanlığı yapabilir
Emzirmeyi olumsuz etkileyen durumları bilir
Postpartum ilk altı ayda ve sonrasında kullanılabilecek aile planlaması yöntemlerini bilir
Danışmanlık yapma becerisi kazanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Gebeliğin psiko sosyal ve kültürel boyutu
2. Hafta  Prenatal izlem
3. Hafta  Normal doğum eylemi ve hemşirelik bakımı
4. Hafta  Riskli doğum eylemi ve hemşirelik bakımı
5. Hafta  Normal doğum sonrası durumlarda hemşirelik bakımı
6. Hafta  Riskli doğum sonrası hemşirelik bakımı
7. Hafta   Sezaryen sonrası hemşirelik bakımı
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Normal yeni doğan bakımı
10. Hafta  Riskli yeni doğanın bakımı
11. Hafta  Emzirme ile ilgili politikalar ve Türkiye’deki durum
12. Hafta  Emzirmenin önemi ve danışmanlığı
13. Hafta  Doğum sonrası aile planlaması
14. Hafta  Perinatal bakım hizmetlerini etkileyen ulusal ve uluslararası düzenlemeler
15. Hafta  Perinatalojide kullanılan ulusal ve uluslararası rehberler
16. Hafta  FİNAL
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.X
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.X
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.X
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilmeX
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. ŞENGÜL YAMAN SÖZBİR , Prof. Dr. AYTEN ŞENTÜRK ERENEL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://abs.gazi.edu.tr/aytense https://abs.gazi.edu.tr/yamans)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( sengul.yaman@hotmail.com , aytense@gazi.edu.tr)