GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ/HEM-5080
Dersin Adı: JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Jinekolojik kanserli kadının bakım gereksinimlerini saptar.
Uygun girişimlerde bulunur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  örgün eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kadına Özgü Kanserlerin Görülme Sıklığı
2. Hafta  Türkiye ve Dünya İstatistikleri
3. Hafta  Vulvanın İnvaziv Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
4. Hafta  Vajinanın İnvaziv Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
5. Hafta  Serviks Kanseri ve Hemşirelik Bakımı
6. Hafta  Over Kanseri ve Hemşirelik Bakımı (Vaka Analizi)
7. Hafta  ara sınav
8. Hafta  Endometrium Kanseri ve Hemşirelik Bakımı (Vaka Analizi)
9. Hafta  Gestasyonel Trafoblastik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
10. Hafta  Genital Organların İyi Huylu Tümörleri ve Hemşirelik Bakımı
11. Hafta  Gebelik ve Kanser (Vaka Sunumu)
12. Hafta  Kemoterapi ve Hemşirelik Bakımı
13. Hafta  Kanser, Ağrı ve Hemşirelik Bakımı
14. Hafta  Kanser ve Aile
15. Hafta  Kanser ve Aile
16. Hafta  final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
3
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
3
4
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.X
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.X
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.X
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilmeX
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Doç. Dr. ŞENGÜL YAMAN SÖZBİR , Prof. Dr. AYTEN ŞENTÜRK ERENEL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://abs.gazi.edu.tr/yamans , https://abs.gazi.edu.tr/aytense)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( sengul.yaman@hotmail.com , aytense@gazi.edu.tr)