GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I/HEM-5060
Dersin Adı: CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Güncel yaklaşımlar doğrultusunda alanı ile ilgili yenilikleri ve kanıtlasrı takip eder
Öğrenci güncel yaklaşımlar doğrultusunda hemşirelik bakımını planlar
Güncel yaklaşımlar doğrultusunda edindiği bilgileri ve kanıtları hemşirelik bakımı uygulamalarına yansıtır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dünyada Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği eğitiminde güncel yaklaşımlar
2. Hafta   Ülkemizde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği eğitiminde güncel yaklaşımlar
3. Hafta  Dünyada cerrahi hastasının bakımında yenilikler ve güncel kanıtlar
4. Hafta  Ülkemizde cerrahi hastasının bakımında yenilikler ve güncel kanıtlar
5. Hafta  Dünyada cerrahi hemşireliği alanında kullanılan hemşirelik modelleri
6. Hafta  Ülkemizde cerrahi hemşireliği alanında kullanılan hemşirelik modelleri
7. Hafta  Dünyada ve ülkemizde cerrahi onkoloji hemşireliği alanında güncel yaklaşımlar
8. Hafta   ARA SINAVI
9. Hafta  Dünyada ve ülkemizde ameliyathane hemşireliği alanında güncel yaklaşımlar
10. Hafta  Dünyada ve ülkemizde laparaskopik cerrahi hemşireliği alanında güncel yaklaşımlar
11. Hafta   Dünyada ve ülkemizde robotik cerrahi hemşireliği alanında güncel yaklaşımlar
12. Hafta  Dünyada ve ülkemizde artroskopik cerrahi hemşireliği alanında güncel yaklaşımlar
13. Hafta  Dünyada ve ülkemizde geriatrik cerrahi hemşireliği alanında güncel yaklaşımlar
14. Hafta  Dünyada ve ülkemizde bariatrik cerrahi hemşireliği alanında güncel yaklaşımlar
15. Hafta  Dünyada ve ülkemizde günübirlik cerrahi hemşireliği alanında güncel yaklaşımlar
16. Hafta  FİNAL SINAVI
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
6
2
12
 Sunu hazırlama
10
2
20
 Sunum
10
2
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
130
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.X
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.X
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.X
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilmeX
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Hülya BULUT , Doç.Dr. Sevil GÜLER DEMİR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sevil.guler , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/bhulya , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( bhulya@gazi.edu.tr , sevil.guler@gazi.edu.tr)