GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II/HEM-4060
Dersin Adı: İLERİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Toplum temelli hemşireliğin kavramsal ve bilimsel temellerini kavrar
Epidemiyolojinin ilke ve yöntemlerinin bilir ve toplum sağlığı alanında kullanımını bilir
Toplum sağlığı alanında kanıta dayalı uygulamaların önemini kavrar
Toplum temelli hemşirelik modellerini bilir
Toplum sağlığı uygulamalarında hemşirelik rollerini bilir
Sağlığın sosyal belirleyicilerini anlar
Toplum sağlığında hastalık odaklı yaklaşımdan sağlığı koruma ve geliştirmeye odaklı yaklaşımına geçişin önemini kavrar
Toplum sağlık taraması yöntemlerini bilir
Toplum sağlık kayıtlarını tanır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Toplum temelli hemşirelik ve sağlık bakımına yaklaşım
2. Hafta  Toplum temelli hemşireliği etkileyen faktörler
3. Hafta  Toplum Sağlık Eğitimi Teori, Model ve İlkeler
4. Hafta  Toplumun tanımlanması
5. Hafta  Olağanüstü durumlarda sağlık (göç, savaş, terör, yoksulluk)
6. Hafta  Toplum sağlığı uygulamalarında çalışan güvenliği
7. Hafta  Sağlıklı Kentler ve Sağlıklı Topluluklar Yoluyla Sağlığın Geliştirilmesi
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  Toplum Sağlığında Risk Yaklaşımı
10. Hafta  Toplum Sağlığı Hedefleri İçin Gruplarla Çalışma
11. Hafta  Toplum Sağlığı Hedefleri ve Hedef Gruplar
12. Hafta  Dezavantajlı Gruplar ve Sağlığın Geliştirilmesi
13. Hafta  Toplum Ruh Sağlığı
14. Hafta  Toplum Sağlığı Taramaları-Tarama Araç Gereçleri
15. Hafta  Toplum Temelli Kayıt Sistemi
16. Hafta  FİNAL
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
4
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
5
20
 Sunum
4
5
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
9
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.X
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilme
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Naile Bilgili)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.websitem.gazi.edu.tr/site/nbilgili)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nbilgili@gazi.edu.tr)