GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ FELSEFESİ/HEM-3150
Dersin Adı: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ FELSEFESİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin felsefesini güncel bakışla tartışır.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili uygulamaları güncel bakışla anlatır.
Diğer disiplinler ile ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin ilişkisini tartışır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği felsefesi
2. Hafta  Dünyadaki ruh sağlığı durumu
3. Hafta  Ülkemizdeki ruh sağlığı durumu
4. Hafta  Temel insan bilimleri
5. Hafta  Temel insan bilimlerinde Ruh Sağlığı
6. Hafta  Temel insan bilimlerimde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliğinin ilişkisi
7. Hafta  Dünyadaki mevcut uygulamaların irdelenmesi
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  Türkiye’deki mevcut uygulamaların irdelenmesi
10. Hafta  Türkiye’deki mevcut uygulamaların irdelenmesi
11. Hafta  Dünyadaki teori ve uygulamaların Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği felsefesi ile uygunluğu.
12. Hafta  Dünyadaki teori ve uygulamaların Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği felsefesi ile uygunluğu.
13. Hafta  Türkiye’deki teori ve uygulamaların Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği felsefesi ile uygunluğu.
14. Hafta  Diğer disiplinler ile ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin ilişkisinin tartışılması
15. Hafta   Diğer disiplinler ile ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin ilişkisinin tartışılması
16. Hafta  FİNAL
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
3
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
3
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
5
2
10
 Sunum
6
2
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
2
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
2
10
 Diğer
3
2
6
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilme
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilme
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Satı Demir)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.websitem.gazi.edu.tr/site/satidemir)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (satidemir2013@gmail.com)