GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ/HEM-3130
Dersin Adı: OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Okul sağlığı ile ilgili kavramları tanımlar
Okul sağlığı hemşireliğinin gelişimini açıklar
Okul çağı çocuklarının sağlık risklerini ve sorunlarını tanımlar
Okul öncesi ve okul çağı döneminde sağlığı geliştirme davranışlarını kavrar
İnternet bağımlılığının önlenmesinde okul hemşiresinin rolünü açıklar.
Akran zorbalığının önlenmesinde okul hemşiresinin rolünü açıklar.
Öğrencinin okul çevresi ve sağlıkla ilgili riskleri bilir
Halk sağlığı hemşiresinin okul sağlığı hizmetlerindeki sorumluluklarını kavrar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Okul sağlığı kavramı ve okul sağlığı hizmetleri
2. Hafta  Okul sağlığı hemşireliğinin gelişimi
3. Hafta  Okul çevresi ve sağlıkla ilgili risklerin yönetimi
4. Hafta  Okul sağlığında kavramsal modeller
5. Hafta  Okul sağlığı hemşireliğinde kanıta dayalı yaklaşım
6. Hafta   Okul sağlığı hemşireliğinde kanıta dayalı yaklaşım
7. Hafta  Okul öncesi dönemde sağlığın geliştirilmesi
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Okul çağı döneminde sağlığın geliştirilmesi
10. Hafta  Adölesan dönemde sağlığın geliştirilmesi
11. Hafta  Okul çağı döneminde sağlık sorunları
12. Hafta  Sağlık eğitimi ve teknolojinin kullanımı
13. Hafta  Akran zorbalığı ve okul hemşireliği
14. Hafta  İnternet bağımlılığı ve okul hemşireliği
15. Hafta  Okul sağlığı ile ilgili eylem planları
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
116
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.X
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.X
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.X
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilmeX
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya , Prof. Dr. Naile Bilgili , Doç. Dr. Yeter Kitiş)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( websitem.gazi.edu.tr/site/sultan , gazi.edu.tr/site/nbilgili , gazi.edu.tr/site/yeterkitis)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sultan@gazi.edu.tr , nbilgili@gazi.edu.tr , yeterkitis@gazi.edu.tr)