GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I/HEM-3070
Dersin Adı: CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği uygulamalarına temel olacak ilkeleri sıralar
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin bilgileri geliştirir
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin bilgileri analiz eder
Cerrahi hastasının bakımında problem çözme yaklaşımını kullanır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda homeostazis ve cerrahi stres
2. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda cerrahi yara ve hemşirelik bakımı
3. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda cerrahide ağrı ve hemşirelik bakımı
4. Hafta  Hemşirelik süreci, kavram haritası ile hemşirelik bakım planı, olgu sunumu hazırlama
5. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda solunum sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, vaka sunumu
6. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda kardiyovasküler sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, vaka sunumu
7. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda kas iskelet sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, vaka sunumu
8. Hafta  Ara sınavı
9. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda sindirim sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, vaka sunumu
10. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda sindirim sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, vaka sunumu - devam
11. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda genitoüriner sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, vaka sunumu
12. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, vaka sunumu
13. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, vaka sunumu - devam
14. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda endokrin sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, vaka sunumu
15. Hafta  Güncel gelişmeler ve araştırmalar doğrultusunda meme cerrahisi ve hemşirelik bakımı, vaka sunumu
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
14
2
28
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.X
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.X
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.X
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilmeX
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Hülya BULUT , Doç.Dr. Sevil GÜLER DEMİR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://websitem.gazi.edu.tr/site/bhulya , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sevil.guler)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bhulya@gazi.edu.tr , sevil.guler@gazi.edu.tr)