GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELİĞİNDE VAKA YÖNETİMİ/HEM-3050
Dersin Adı: İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELİĞİNDE VAKA YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bireyin bakım gereksinimlerini saptar
Bakım gereksinimlerini kavramları kullanarak açıklar
Bakımın sürekliliğini açıklar
Hemşirelik modellerini kullanarak vakaları inceler

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Dersin Tanıtımı
2. Hafta  Kronik hastalıkların hasta ve aileye etkisi
3. Hafta  Kronik hastalıkla baş etme
4. Hafta  Kronik hastalıklarda vaka yönetimi
5. Hafta  Solunum sistemi hastalıklarında rehabilitasyon
6. Hafta  Bağışıklık sistemi hastalıklarında uyum ve öz bakım
7. Hafta  Kalp hastalıklarında uyum ve öz bakım
8. Hafta  Dolaşım sistemi hastalıklarında uyum ve öz bakım
9. Hafta  Endokrin hastalıklarında uyum ve öz bakım
10. Hafta  Hematopoetik sistem hastalıklarında sosyal destek ve başetme
11. Hafta  Sindirim sistemi hastalıklarında uyum ve öz bakım
12. Hafta  Üriner sistem hastalıklarında rehabilitasyon
13. Hafta  Sinir sistemi hastalıklarında günlük yaşam aktiviteleri
14. Hafta   Deri hastalıklarının tedavi, bakım ve önlenmesi
15. Hafta  Eklem hastalıklarının tedavi, bakım ve önlenmesi
16. Hafta  Eklem hastalıklarının tedavi, bakım ve önlenmesi
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
6
60
 Projeler
0
0
 Pratik
1
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
4
5
20
 Sunum
4
5
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
180
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.X
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.X
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.X
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilmeX
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Doç.Dr. Ülkü POLAT , Doç.Dr.Sevinç KUTLUTÜRKAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ugorgulu , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/skutlu http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ugorgulu , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/skutlu http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ugorgulu , http://ww)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ugorgulu@gazi.edu.tr , skutlu@gazi.edu.tr.)