GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SOSYOLOJİK YAPISI/HEM-3030
Dersin Adı: HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SOSYOLOJİK YAPISI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Tarih boyunca yapılan sağlık bakım uygulamalarını kavrar
Hemşireliğin tarihsel gelişim sürecini kavrar
Tarih boyunca hemşireliğin sosyolojik yapısını kavrar
Hemşireliğin gelişimini etkileyen etmenleri analiz eder
Hemşireliğin profesyonelleşme sürecini yorumlar
Türkiye’de hemşirelik eğitimi ve hemşireliğin gelişimini kavrar
Türkiye’de hemşirelik eğitimi ve hemşireliğin gelişimini kavrar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İlkçağda Sağlık Bakım Uygulamaları
2. Hafta  kçağda Sağlık Bakım Uygulamaları
3. Hafta  Ortaçağda Avrupada Hemşirelik Uygulamaları
4. Hafta  Ortaçağ İslam Uygarlıklarında Hemşirelik Uygulamaları
5. Hafta  Ortaçağ İslam Uygarlıklarında Hemşirelik Uygulamaları
6. Hafta  Rönesans Dönemi ve Hemşirelik
7. Hafta   Kitap Tartışması
8. Hafta  Aydınlanma Çağı ve Hemşirelik
9. Hafta  Endüstri Çağı ve Hemşirelik
10. Hafta  Modern Çağ ve Hemşirelik
11. Hafta  Kitap Tartışması
12. Hafta  Türk Uygarlıklarında Hemşirelik
13. Hafta  Günümüzde Hemşirelik
14. Hafta  Türkiye’de Hemşireliğin Gelişimi
15. Hafta  Hemşireliğin Gelişimini Etkileyen Etmenler
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
15
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
1
25
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
4
3
12
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.X
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilmeX
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Zehra Göçmen Baykara , Doç.Dr. Nurcan ÇALIŞKAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/gocmen , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/nurcany)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gocmen@gazi.edu.tr , nurcany@gazi.edu.tr)