GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM UYGULAMASI/HEM-1131
Dersin Adı: HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM UYGULAMASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 10
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Uygun klinik öğretim ortamı oluşturma
Öğrencilerin uygulama haftalarını takip edebilme,
Öğrenciyi klinikte aktif tutma
Sistematik gözlem yapma
Performans değerlendirme
Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile işbirliği yapma

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kuruma Oryantasyon
2. Hafta  Kurum Organizasyonu
3. Hafta  Hemşirelik Hizmetlerinin Organizasyonu
4. Hafta  Hemşirelik Hizmetlerinin Organizasyonu
5. Hafta  Hemşirelik Hizmetlerinde İletişim ve Örgüt Kültürü
6. Hafta  Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
7. Hafta  Bakım Ünitesinin/ Servisin Yönetimi
8. Hafta  Bakım Ünitesinin/ Servisin Yönetimi
9. Hafta  Problem Çözme
10. Hafta  İş Analizi
11. Hafta  Faaliyet Analizi
12. Hafta  Güvenlik Önlemleri
13. Hafta  Performans Değerlendirme
14. Hafta  Hemşirelik Personelinin Geliştirilmesi
15. Hafta  Sağlık-Hastalık Eğitiminin Yönetimi
16. Hafta  Uygulamanın Değerlendirilmesi
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
25
 Uygulama
1
25
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
10
100
 Sunu hazırlama
6
10
60
 Sunum
4
3
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
12
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
250
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
10
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
10
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.X
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.X
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.X
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilmeX
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Dilek Ekici)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.dilekekici.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (dekici@gazi.edu.tr)