GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER IV UYGULAMA/FRL-6031
Dersin Adı: FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER IV UYGULAMA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Klinik insan deneylerinde kullanılan araştırma yöntemlerini/tasarımlarını açıklayabilmeli
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan farmakogenetik, farmakoekonomik, farmakoepidemiyolojik, kronofarmakolojik, terapötik ilaç izlemi gibi yöntemler hakkında bilgi sahibi olmalı
Biyolojik sıvılarda ilaç analiz yöntemlerini açıklayabilmeli
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan HPLC tekniğini açıklayabilmeli.
Ekstraksiyon, mobil faz,durgun faz, internal standart, eksternal standart, CV (intra ve inter) değerleri,kalibrasyon eğrisi kavramlarını açıklayabilmeli
Bir biyolojik örnekten ilaç ekstraksiyonu yapabilmeli
Bir biyolojik örnekte HPLC ile ilaç konsantrasyonu ölçebilmeli.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüzyüze anlatım ve uygulama
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Klinik insan deneylerinde kullanılan araştırma yöntemleri/tasarımları
2. Hafta  İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan farmakogenetik yöntemler ve yorumlanması
3. Hafta  İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan farmakoepidemiyolojik yöntemler ve yorumlanması
4. Hafta  İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan kromatografik yöntemler ve yorumlanması
5. Hafta  Farmakogenetik, farmakoepidemiyolojik ve kromatografik yöntemlerin birlikte kullanıldığı deneysel modeller ve yorumlanması
6. Hafta  Farmakogenetik, farmakoepidemiyolojik ve kromatografik yöntemlerin birlikte kullanıldığı deneysel tasarımlar ile ilgili öğrenci sunumu
7. Hafta  İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan HPLC yöntemi, ekstraksiyon, mobil faz,durgun faz, internal standart, eksternal standart, CV değerleri,k
8. Hafta  Bir biyolojik örnekten ekstraksiyon yapma (bireysel çalışma)
9. Hafta  Bir biyolojik örnekten ekstraksiyon yapma (bireysel çalışma)
10. Hafta  Bir biyolojik örnekten ekstraksiyon yapma (bireysel çalışma)
11. Hafta  HPLC ile kalibrasyon eğrisi çizme (bireysel çalışma)
12. Hafta  HPLC ile kalibrasyon eğrisi çizme (bireysel çalışma)
13. Hafta  Tartışma
14. Hafta  Tartışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
6
30
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
12
4
48
 Rapor hazırlama
8
6
48
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
5
25
 Diğer
6
1
6
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalının tüm öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (culuoglu@yahoo.com cimenkrs@gmail.com zaferguney@yahoo.com sbarun99@hotmail.com edilekoz@gmail.com soilhan@Hotmail.com gokcesevimozturk@hotmail.com )