GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER III UYGULAMA/FRL-5061
Dersin Adı: FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER III UYGULAMA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Çimen Karasu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.cimenkarasu.org
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  karasu@gazi.edu.tr; cimenkrs@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İlaç etkisinin temel prensiplerini hücre, doku, organ ve organizma düzeyinde tartışabilme.
Vazokonstriktör ve vazodilatör ajanlar ve ilaçların etkilerini hücresel düzeyde tanımlayabilmeli ve test edebilme.
Doku kültürü sistemlerinde ileri farmakolojik deneyleri yapabilme.
Hücre kültürü sistemlerinde ileri farmakolojik deneyleri yapabilme.
Önemli ilaçların moleküler etki mekanizmalaranı hücre kültürlerinde çalışabilme.
İlaç reseptör ve sinyal iletimi mekanizmalarını laboratuvarda test edebilme.
Hücre kültürlerinde endoplazmik retikulum ve mitokondriyal stres yanıtını test edebilme.
İlaç metabolizması, oksidatif stres, redox homeostaz dahilindeki açık fikirleri analiz için kurgulayıp test edebilme.
Proteomic ve metabolomik ile ilgili yöntemleri tanımlayabilmeli ve gerçekleştirebilme.
Hücre siklusu, apoptotik sinyal iletimi ve protein oksidasyonu üzerinde doğal ve sentetik antioksidanların etkilerini test edebilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde laboratuvarda yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu "İlaç Reseptör Etkileşimi ve Sinyal Transdüksiyonu-I" dersini almış olmaktır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   "Serbest Radikaller ve Antioksidanlar" ve "Vasküler sistem biyolojisi" derslerinin alınması önerilmektedir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Elektrofizyolojik ölçüm yöntemleri, mikromiyograf kullanarak izole doku örneklerinde fonksiyonel değerlendirmeler.
2. Hafta  İzole aorta ringlerinde ilaç-reseptor etkileşmesinin araştırılması.
3. Hafta  İzole kalp, izole vaz deferens örneklerinde ilaç etkisinin araştırılması.
4. Hafta  Deneysel hastalık modelleri: Kolaylaştırılmış yaşlanma modeli olarak pankreas harabiyeti ve tip 1 diyabet, hipertansiyon modelleri, insülin rezistansı
5. Hafta  Biyokimyasal farmakoloji yöntemlerini genel olarak değerlendirme.
6. Hafta  Hücre kültürü - I: Temel ilkeler, laboratuvar koşulları, hücre tipleri, hücre izolasyonu ve hücre dizileri.
7. Hafta  Hücre kültürü - II: Hücre siklusu, canlılığı, farklılaşması. Fluoresans mikroskomu teknikleri, MTT.
8. Hafta  Hücre kültürü - III: Apoptozis sinyal iletimi basamakları ve ilişkili proteinler.
9. Hafta  Hücre kültürü - IV: İntrinsik ve ekstrinsik apoptotik süreçler.
10. Hafta  Elektoforez, Western blotlama teknikleri ile stres yanıtı proteinlerinin saptanması.
11. Hafta  Kardiyomiyosit kültürlerinde, G-proteini ile kenetli reseptörlerin Light cycler, mRNA ifadelenmeleri.
12. Hafta  Pankreas beta hücre dizisi, INS-1E, kültürlerinde insülin salıverilmesi üzerinde ilaç ve mikrobesinlerin etkilerinin ölçümlenmesi.
13. Hafta  Spektrofluorometrik ve ELISA teknikleri kullanılarak doku homejanatlarında ileri glikasyon metabolitlerinin belirlenmesi.
14. Hafta  Kültür homejenatlarında oksidatif stres belirteci olarak ileri gluko-oksidasyon ürünlerinin saptanması.
15. Hafta  Bulunmamaktadır.
16. Hafta  Bulunmamaktadır.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Encyclopedia of Molecular Pharmacology. Offermanns, Stefan; Rosenthal, Walter (Eds.) 2nd. ed., 2008, XXVII, 1505 p. 487 illus.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Laboratuvarda deneysel çalışma-araştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
1
5
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
3
39
 Materyal tasarlama, uygulama
10
3
30
 Rapor hazırlama
14
3
42
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X