GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER III UYGULAMA/FRL-5061
Dersin Adı: FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER III UYGULAMA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hastalık modellerinin ilaç ar-ge sindeki rolünü kavramak
Hastalık modellerinin ilaç ar-ge sindeki rolünü kavramak
BT ilaçların sıklıkla kullanıldığı bazı hastalıklarda deneysel modellerin özelliklerini anlamak
Onkolojik hastalıklarda hastalık modellerini anlamak
Hematolojik hastalıklarda hastalık modellerini anlamak
Endokrin hastalıklarda hastalık modellerini anlamak
Hastalık modellerinde ipuçlarını anlayabilmek
Hastalık modeliyle ilaç yan etkisini birbirinden ayırdedebilmek
Hangi hastalık modellerinde ne tip ilaçlar kullanılacağını bilmek
Yeni bir hastalık modeli geliştirebilmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hastalık modellerinin BT ilaçların geliştirilmesindeki rolü
2. Hafta  Hastalık modellerinin BT ilaçların geliştirilmesindeki rolü
3. Hafta  Onkolojide hastalık modellerinin rolü
4. Hafta  Hematolojide hastalık modellerinin rolü
5. Hafta  Endokrinolojide hastalık modellerinin rolü
6. Hafta  İyi bir hastalık modeli geliştirmek
7. Hafta  Hastalık modeliyle ilaç yan etkisi birbirinden nasıl ayrılır?
8. Hafta  İlaca göre hastalık modeli seçebilmek
9. Hafta  Yeni bir hastalık modeli geliştirmek
10. Hafta  Yeni bir hastalık modeli geliştirmek
11. Hafta  Büyüme faktörleri ve hastalık modelleri
12. Hafta  Büyüme faktörleri ve hastalık modelleri
13. Hafta  Monoklonal antikorlar ve hastalık modelleri
14. Hafta  Monoklonal antikorlar ve hastalık modelleri
15. Hafta  Bulunmamaktadır.
16. Hafta  Bulunmamaktadır.
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
1
5
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
1
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
3
39
 Materyal tasarlama, uygulama
10
3
30
 Rapor hazırlama
14
3
42
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.X
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Zafer Güney , Prof. Dr. Canan Uluoğlu , Prof. Dr. Süreyya Barun , Prof. Dr. Çimen Karasu , Doç. Dr. Sevil Özger İlhan , Doç. Dr. Ergin Dileköz , Doç. Dr. Gökçe Sevim Öztürk Fincan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/zguney)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (zguney@gazi.edu.tr)