GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER UYGULAMA/FRL-3031
Dersin Adı: FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER UYGULAMA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Vasküler düz kas izolasyonunu ve çalıştırılıp yanıtlarının alınmasını öğrenir.
İzole perfüze böbrek preparatının hazırlanmasını ve çalıştırılıp yanıtlarının alınmasını öğrenir.
İzole perfüze kalp preparatının hazırlanmasını ve çalıştırılıp yanıtlarının alınmasını öğrenir.
İzole perfüze akciğer preparatının hazırlanmasını ve çalıştırılıp yanıtlarının alınmasını öğrenir.
Dalak preparatının hazırlanmasını ve çalıştırılıp yanıtlarının alınmasını öğrenir.
Trakea preparatının hazırlanmasını ve çalıştırılıp yanıtlarının alınmasını öğrenir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Vasküler düz kas izole edilip organ banyosunda çalışılması
2. Hafta  Vasküler düz kas izole edilip organ banyosunda çalışılması
3. Hafta  Vasküler düz kas izole edilip süperfüzyon sisteminde çalışılması
4. Hafta  Vasküler düz kas izole edilip süperfüzyon sisteminde çalışılması
5. Hafta  Böbreğin izole edilmesi ve perfüzyon sisteminde çalışılması
6. Hafta  Böbreğin izole edilmesi ve perfüzyon sisteminde çalışılması
7. Hafta  Kalbin izole edilmesi ve perfüzyon sisteminde çalışılması
8. Hafta  Kalbin izole edilmesi ve perfüzyon sisteminde çalışılması
9. Hafta  Kalbin izole edilmesi ve perfüzyon sisteminde çalışılması
10. Hafta  Akciğerin izole edilmesi ve perfüzyon sisteminde çalışılması
11. Hafta  Akciğerin izole edilmesi ve perfüzyon sisteminde çalışılması
12. Hafta  Akciğerin izole edilmesi ve perfüzyon sisteminde çalışılması
13. Hafta  Dalağın izole edilmesi ve perfüzyon sisteminde çalışılması
14. Hafta  Dalağın izole edilmesi ve perfüzyon sisteminde çalışılması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
30
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
30
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
14
5
70
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
5
20
 Sunum
1
10
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
226
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://med.gazi.edu.tr/posts/view/title/tibbi-farmakoloji-22137)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (culuoglu@yahoo.com , cimenkrs@gmail.com , zguney@gazi.edu.tr , sbarun99@hotmail.com , soilhan@hotmail.com , edilekoz@gmail.com , gokcesevimozturk@yahoo.com)