GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ/FRL-5120
Dersin Adı: TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. Bilgi düzeyinde: • Terapötik ilaç düzeyi izlemini (TİDİ) tanımlayabilmeli • TİDİ’nin gerekçesini (amaçlarını) açıklayabilme
2. Beceri düzeyinde: • TİDİ yöntem validasyonu yapabilmeli • Plazmadan bir ilacı ekstrakte edebilmeli • HPLC ile bir ilaç analizi yapabilmeli
3. Davranış Düzeyi: • Terapötik pencersi dar ya da toksik etki gücü yüksek ilaçlarda TİDİ’in öneminin farkında olmalı

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Teorik: TİDİ amaç ve uygulanışı
2. Hafta  Teorik: TİDİ neden gereklidir, rutinde izlenen ilaçların özellikleri ve örnekleri
3. Hafta  Teorik: Farmakokinetik parametreler ve TİDİ’de kullanımları
4. Hafta  Teorik: TİDİ uygulanışına ait kural ve kılavuzlar (FDA ve EMA kuralları)
5. Hafta  Pratik: Olgular üzerinden tartışma
6. Hafta  Teorik: Yüksek basınçlı sıvı kromotografisi (HPLC) ve çalışma prensipleri
7. Hafta  Pratik: HPLC tanıtımı/kullanımı
8. Hafta  Pratik: HPLC kullanımı
9. Hafta  Novagenix (Ankara) firmasını ziyaret
10. Hafta  İlaç etkin bileşiklerinin ve/veya metabolitlerinin fizyolojik sıvılarda tayin yöntemleri ve yöntemlerin validasyonu
11. Hafta  Uygulama: Serumdan ilaç ekstraksiyonu
12. Hafta  Uygulama: HPLC ile kalibrasyon eğrisi elde etme
13. Hafta  Uygulama: CV değeri hesaplama
14. Hafta  TİDİ deney sonuçlarının yorumlanması ve rapor hazırlanması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
4
20
 Materyal tasarlama, uygulama
10
4
40
 Rapor hazırlama
10
4
40
 Sunu hazırlama
5
4
20
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
2
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
2
20
 Diğer
4
1
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalının tüm öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (culuoglu@yahoo.com cimenkrs@gmail.com zaferguney@yahoo.com sbarun99@hotmail.com edilekoz@gmail.com soilhan@Hotmail.com gokcesevimozturk@hotmail.com )