GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ/FRL-6050
Dersin Adı: İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. İlaç etkileşimlerinde genel prensipler ve temel etkileşim mekanizmalarını kavramalı
2. Klinik açıdan yararlı ve zararlı ilaç etkileşimlerini tanımlayabilmeli
3. Terapötik indeksi dar ilaçlar için ilaç etkileşimlerinin önemini kavramalı
4. İlaç etkileşimlerini önceden tespit edebilmek ve önlemek için gerekli yaklaşımları kazanabilmeli
5. İlaç yan etkisi, ilaç-ilaç etkileşimleri ve tedaviden kaynaklanan hataları rapor etmenin önemini kavramalı

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim şeklinde işlenmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İlaç etkileşimlerinin mekanizması: Farmakokinetik ve Farmakodinamik etkileşmeler
2. Hafta  İlaç etkileşimlerinin mekanizması: Farmakokinetik ve Farmakodinamik etkileşmeler
3. Hafta  CYP enzim ailesi ve CYP.leri indükleyen ve inhibe eden ilaçlar İlaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç yan etkilerinin bildiriminin önemi
4. Hafta  CYP enzim ailesi ve CYP.leri indükleyen ve inhibe eden ilaçlar İlaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç yan etkilerinin bildiriminin önemi
5. Hafta  Alkol etkileşimleri, besin etkileşimleri
6. Hafta  Antibakteriel ve antiviral ilaç etkileşimleri
7. Hafta  Antihipertansif ilaç etkileşimleri
8. Hafta  Antiaritmik ve dijital glikozid ilaç etkileşimleri
9. Hafta  Antianjinal, Antikoagülan ilaç etkileşimleri
10. Hafta  Analjezik ve non-steroid antiinflamatuar ilaç etkileşimleri
11. Hafta  İmmünsupresif ilaç etkileşimleri
12. Hafta  Antikonvülzan ilaç etkileşimleri
13. Hafta  Nöroleptik, anksiyolitik ve hipnotik ilaç etkileşimleri Antidepresan ve oral kontraseptif ilaç etkileşimleri
14. Hafta  Herballerle etkileşimler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
4
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
10
4
40
 Sunum
10
4
40
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
4
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Anabilim dalımızın tüm öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (culuoglu@yahoo.com cimenkrs@gmail.com zaferguney@yahoo.com sbarun99@hotmail.com edilekoz@gmail.com soilhan@Hotmail.com gokcesevimozturk@hotmail.com )