GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ/FRL-6050
Dersin Adı: İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Canan Uluoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  culuoglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1. İlaç etkileşimlerinde genel prensipler ve temel etkileşim mekanizmalarını kavramalı
2. Klinik açıdan yararlı ve zararlı ilaç etkileşimlerini tanımlayabilmeli
3. Terapötik indeksi dar ilaçlar için ilaç etkileşimlerinin önemini kavramalı
4. İlaç etkileşimlerini önceden tespit edebilmek ve önlemek için gerekli yaklaşımları kazanabilmeli
5. İlaç yan etkisi, ilaç-ilaç etkileşimleri ve tedaviden kaynaklanan hataları rapor etmenin önemini kavramalı
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim şeklinde işlenmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  1. yarıyıl derslerini tamamlamış olmak
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Genel farmakoloji Farmakovijilans
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İlaç etkileşimlerinin mekanizması: Farmakokinetik ve Farmakodinamik etkileşmeler
2. Hafta  İlaç etkileşimlerinin mekanizması: Farmakokinetik ve Farmakodinamik etkileşmeler
3. Hafta  CYP enzim ailesi ve CYP.leri indükleyen ve inhibe eden ilaçlar İlaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç yan etkilerinin bildiriminin önemi
4. Hafta  CYP enzim ailesi ve CYP.leri indükleyen ve inhibe eden ilaçlar İlaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç yan etkilerinin bildiriminin önemi
5. Hafta  Alkol etkileşimleri, besin etkileşimleri
6. Hafta  Antibakteriel ve antiviral ilaç etkileşimleri
7. Hafta  Antihipertansif ilaç etkileşimleri
8. Hafta  Antiaritmik ve dijital glikozid ilaç etkileşimleri
9. Hafta  Antianjinal, Antikoagülan ilaç etkileşimleri
10. Hafta  Analjezik ve non-steroid antiinflamatuar ilaç etkileşimleri
11. Hafta  İmmünsupresif ilaç etkileşimleri
12. Hafta  Antikonvülzan ilaç etkileşimleri
13. Hafta  Nöroleptik, anksiyolitik ve hipnotik ilaç etkileşimleri
14. Hafta  Antidepresan ve oral kontraseptif ilaç etkileşimleri
15. Hafta  Herballerle etkileşimler
16. Hafta  SINAV
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Stockley’s Drug Interactions, Ivan H. Stockley, Pharmaceutical Press 2. Basic & Clinical Pharmacology – Bertram G. Katzung, 3. Pharmacology, HP Rang, MM Dale, JM Ritter, PK Moore 4. Ulusal İlaç Formüleri, TİK
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Öğretim üyesi sunumları Öğrenci sunumları Ödev hazırlama Soru-yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
5
4
20
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
5
4
20
 Sunum
5
4
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
4
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
4
40
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X