GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KRONOFARMAKOLOJİ/FRL-5050
Dersin Adı: KRONOFARMAKOLOJİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Canan Uluoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/hzengil
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hzengil@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Biyolojik ritimlerin ilaç etkisi açısından önemini anlar
Hastalık semptomları ile biyolojik ritimler arasındaki ilişkilere aşina olur
Kronofarmakokinetik, kronerji, kronestezi ve kronotoksisite kavramlarına ve mekanizmalarına aşina olmak
Kronotedavi prensiplerini ve günümüzdeki uygulamalarını öğrenir
Klinik uygulamalarda ilaç uygulama zamanının önemi konusunda uzmanlaşır
Kardiyovasküler sistemin kronobiyolojisini ve ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçların kronofarmakolojisini öğrenir
Solunum sisteminin kronobiyolojisini ve ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçların kronofarmakolojisini öğrenir
Depresyonun kronobiyolojisini ve ilgili tedavilerin kronofarmakolojisini öğrenir
Ağrının kronobiyolojisini ve ilgili durumlarda kullanılan ilaçların kronofarmakolojisini öğrenir
Uykunun kronobiyolojisini ve ilgili durumlarda kullanılan ilaçların kronofarmakolojisini öğrenir
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze anlatım
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  FRL-6070 Düz kas kronofarmakolojisi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Biyolojik ritimler ve genel özellikleri, biyolojik saat, pineal bez ve sinirsel organizasyonu
2. Hafta  Hormon ve ilaç olarak Melatonin
3. Hafta  Biyolojik ritimlerin ilaç etkisi açısından önemi, kronofarmakolojide tanımlar, eğrisel dataya ilişkin grafikler ve istatistik yöntemler
4. Hafta  Kronofarmakokinetik
5. Hafta  İkinci haberci mekanizmalarda ritimler
6. Hafta  Biyolojik ritimler ve hastalık semptomları
7. Hafta  Kronotedavi prensipleri ve günümüzdeki uygulamalar
8. Hafta  Noktürnal astmada kronotedavi
9. Hafta  Kardiyovasküler sistemde ve hastalıklarda biyolojik ritimler ve kronotedavi
10. Hafta  Hemopoetik ve hemostatik sistemlerin kronobiyolojisi ve kronofarmakolojisi
11. Hafta  Gün-içi ritimler ve depresyon, mevsimsel depresyonda ışık tedavisi
12. Hafta  Ağrı ve analjezide biyolojik ritimler
13. Hafta  İlaçların biyolojik ritimleri değiştirmeleri
14. Hafta  Kronotoksisite
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Chronotherapeutics by Peter Redfern, Chronopharmacology: Cellular and Biochemical Interactions by Bjorn Lemmer 1989,Redfern, P.H. and Lemmer, B., Handbook of Experimental Pharmacology #125, Physiology and Pharmacology of Biological Rhythms, Springer, 1997
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Sözlü anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
20
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
80
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
1
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
1
3
3
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X