GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KRONOFARMAKOLOJİ/FRL-5050
Dersin Adı: KRONOFARMAKOLOJİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Biyolojik ritimlerin ilaç etkisi açısından önemini anlar
Hastalık semptomları ile biyolojik ritimler arasındaki ilişkilere aşina olur
Kronofarmakokinetik, kronerji, kronestezi ve kronotoksisite kavramlarına ve mekanizmalarına aşina olmak
Kronotedavi prensiplerini ve günümüzdeki uygulamalarını öğrenir
Klinik uygulamalarda ilaç uygulama zamanının önemi konusunda uzmanlaşır
Kardiyovasküler sistemin kronobiyolojisini ve ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçların kronofarmakolojisini öğrenir
Solunum sisteminin kronobiyolojisini ve ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçların kronofarmakolojisini öğrenir
Depresyonun kronobiyolojisini ve ilgili tedavilerin kronofarmakolojisini öğrenir
Ağrının kronobiyolojisini ve ilgili durumlarda kullanılan ilaçların kronofarmakolojisini öğrenir
Uykunun kronobiyolojisini ve ilgili durumlarda kullanılan ilaçların kronofarmakolojisini öğrenir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze anlatım
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Biyolojik ritimler ve genel özellikleri, biyolojik saat, pineal bez ve sinirsel organizasyonu
2. Hafta  Hormon ve ilaç olarak Melatonin
3. Hafta  Biyolojik ritimlerin ilaç etkisi açısından önemi, kronofarmakolojide tanımlar, eğrisel dataya ilişkin grafikler ve istatistik yöntemler
4. Hafta  Kronofarmakokinetik
5. Hafta  İkinci haberci mekanizmalarda ritimler
6. Hafta  Biyolojik ritimler ve hastalık semptomları
7. Hafta  Kronotedavi prensipleri ve günümüzdeki uygulamalar
8. Hafta  Noktürnal astmada kronotedavi
9. Hafta  Kardiyovasküler sistemde ve hastalıklarda biyolojik ritimler ve kronotedavi
10. Hafta  Hemopoetik ve hemostatik sistemlerin kronobiyolojisi ve kronofarmakolojisi
11. Hafta  Gün-içi ritimler ve depresyon, mevsimsel depresyonda ışık tedavisi
12. Hafta  Ağrı ve analjezide biyolojik ritimler
13. Hafta  İlaçların biyolojik ritimleri değiştirmeleri
14. Hafta  Kronotoksisite
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
20
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
80
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
1
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
1
3
3
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALININ TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (culuoglu@yahoo.com cimenkrs@gmail.com zaferguney@yahoo.com sbarun99@hotmail.com edilekoz@gmail.com soilhan@Hotmail.com gokcesevimozturk@hotmail.com )