GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI II/FRL-4060
Dersin Adı: İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hücre içi sinyal iletiminde ileri mekanizmaları tanımlayabilme,
Hücre içi sinyal iletiminde ileri mekanizmalarda oluşan bozuklukları açıklayabilme,
Daha yeni olarak tanımlanan hücre içi sinyal iletimi mekanizmalarını hedef alan ilaç molekülleri tartışabilme,
Hücre içi sinyal iletiminde ileri mekanizmalarda ve moleküllerinde oluşan bozuklukların hastalık düzeyindeki yansımalarını kavrayabilme,
Nükleer reseptörler/ steroid reseptörleri ve sinyal iletimi yollarının fizyoloji ve patolojisini tartışabilme
Integrinler-aracılı sinyal transdüksiyonunu tartışabilme, patolojisini ve ilaç etkileşimlerini örnekleyebilme,
Mitokondrial ve endoplasmic reticulum: Metabolizması, Kalsiyum aşırımı, redoks döngü ve ilişkili ilaçları tartışabilme,
Apoptosis, kaspazlar, MAP kinazlar, ERK yolağı, TGF beta kinaz, jun N-terminal kinaz, NF-kappaB,JAK/STAT yollarını açıklayabilme,
PI3K/Akt/mTOR, kalori kısıtlaması, insülin sinyalizasyonu, otofaji ve longevity kavramlarını ve birbirileriyle ilişkilerini açıklayabilme
Redoks sinyalizasyonun hücre metabolizması bakımından önemini, NO yolağınının fizyolojisi/patolojisini ve ilişkili ilaçları tartışabilme,

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hücre içi sinyal iletiminde ileri mekanizmalara bakılmalsı
2. Hafta  Nükleer reseptörler ve hücre sinyalizasyonu
3. Hafta  Protein kinazlar ve fosfatazlar
4. Hafta  Ligand'a bağlı olarak açılan iyon kanalları ve sinyal iletimi
5. Hafta  Sitokin reseptörleri ve JAK-STAT sinyalizasyonu
6. Hafta   Kanser biyolojisi ve hücre sinyalizasyonu
7. Hafta  Sinyal iletiminde protein modifikasyonu
8. Hafta  Protein kinazların Moleküler farmakolojisi
9. Hafta  Na/K-ATPaz ve sinyal transdüksiyonundaki rolü
10. Hafta  PKC izoformlarının platelet fonksiyonu ve trombozdaki rolü
11. Hafta  Oksidan aracılı sinyalizasyonun tümör büyümesi ve ilaç aracılı tümor proliferasyonundaki rolü
12. Hafta  Hücresel ağ/yolaklar ve kemoterapötik ajanlara karşı hücre cevapları arasındaki ilişkinin açıklanması, yeni terapötik stratejilerin belirlenmesi
13. Hafta  TOR sinyalizasyon ağı, Yaşlanma,uzun yaşam ve TORC1 aktivitesi
14. Hafta  İnsulin/insulin-benzeri büyüme faktörü 1 sinyalizasyon moleküleri ile DAF-2, InR ve memelilerdeki diğer uzun yaşam homologları arasındaki ilişki
15. Hafta  Bulunmamaktadır.
16. Hafta  Bulunmamaktadır.
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
6
2
12
 Sunum
6
1
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
10
2
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.X
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Çimen KARASU ve anabilim dalımızdaki diğer öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.cimenkarasu.org)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Cimen Karasu Zafer Güney Canan Uluoglu , sevil ilhan , Süreyya BARUN , Ergin Dilekoz , Gokce Ozturk )