GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI II/FRL-4060
Dersin Adı: İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Çimen KARASU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.cimenkarasu.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  karasu@gazi.edu.tr; cimenkrs@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hücre içi sinyal iletiminde ileri mekanizmaları tanımlayabilme,
Hücre içi sinyal iletiminde ileri mekanizmalarda oluşan bozuklukları açıklayabilme,
Daha yeni olarak tanımlanan hücre içi sinyal iletimi mekanizmalarını hedef alan ilaç molekülleri tartışabilme,
Hücre içi sinyal iletiminde ileri mekanizmalarda ve moleküllerinde oluşan bozuklukların hastalık düzeyindeki yansımalarını kavrayabilme,
Nükleer reseptörler/ steroid reseptörleri ve sinyal iletimi yollarının fizyoloji ve patolojisini tartışabilme
Integrinler-aracılı sinyal transdüksiyonunu tartışabilme, patolojisini ve ilaç etkileşimlerini örnekleyebilme,
Mitokondrial ve endoplasmic reticulum: Metabolizması, Kalsiyum aşırımı, redoks döngü ve ilişkili ilaçları tartışabilme,
Apoptosis, kaspazlar, MAP kinazlar, ERK yolağı, TGF beta kinaz, jun N-terminal kinaz, NF-kappaB,JAK/STAT yollarını açıklayabilme,
PI3K/Akt/mTOR, kalori kısıtlaması, insülin sinyalizasyonu, otofaji ve longevity kavramlarını ve birbirileriyle ilişkilerini açıklayabilme
Redoks sinyalizasyonun hücre metabolizması bakımından önemini, NO yolağınının fizyolojisi/patolojisini ve ilişkili ilaçları tartışabilme,
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu DRUG RECEPTOR INTERACTIONS AND SIGNAL TRANSDUCTION MECHANISMS I dersini almış olmaktır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  DRUG RECEPTOR INTERACTIONS AND SIGNAL TRANSDUCTION MECHANISMS I dersinin alınması önerilmektedir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Hücre içi sinyal iletiminde ileri mekanizmalara bakılmalsı
2. Hafta  Nükleer reseptörler ve hücre sinyalizasyonu
3. Hafta  Protein kinazlar ve fosfatazlar
4. Hafta  Ligand'a bağlı olarak açılan iyon kanalları ve sinyal iletimi
5. Hafta  Sitokin reseptörleri ve JAK-STAT sinyalizasyonu
6. Hafta   Kanser biyolojisi ve hücre sinyalizasyonu
7. Hafta  Sinyal iletiminde protein modifikasyonu
8. Hafta  Protein kinazların Moleküler farmakolojisi
9. Hafta  Na/K-ATPaz ve sinyal transdüksiyonundaki rolü
10. Hafta  PKC izoformlarının platelet fonksiyonu ve trombozdaki rolü
11. Hafta  Oksidan aracılı sinyalizasyonun tümör büyümesi ve ilaç aracılı tümor proliferasyonundaki rolü
12. Hafta  Hücresel ağ/yolaklar ve kemoterapötik ajanlara karşı hücre cevapları arasındaki ilişkinin açıklanması, yeni terapötik stratejilerin belirlenmesi
13. Hafta  TOR sinyalizasyon ağı, Yaşlanma,uzun yaşam ve TORC1 aktivitesi
14. Hafta  İnsulin/insulin-benzeri büyüme faktörü 1 sinyalizasyon moleküleri ile DAF-2, InR ve memelilerdeki diğer uzun yaşam homologları arasındaki ilişki
15. Hafta  Bulunmamaktadır.
16. Hafta  Bulunmamaktadır.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Books:Cell Signalling by John Hancock; Redox Biochemistry by Ruma Banerjee,Donald Becker; Introduction to Cellular Signal Transduction by Ari Sitarama
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Slaytlarla anlatım, soru-cevap, literatür tarama, ödev, tartışma, problem çözme.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
6
2
12
 Sunum
6
1
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
10
2
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X