GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FARMAKOKİNETİK 1/FRL-4010
Dersin Adı: FARMAKOKİNETİK 1
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hakan Zengil
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/hzengil
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hzengil@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İlaçların zaman-konsantrasyon ve konsantrasyon-etki ilişkilerinin klinik önemini öğrenir
İlaç absorbsiyonu ve dağılımına ilişkin kavramlara aşina olur
İlaç eliminasyonuna ilişkin kavramlara aşina olur
Kompartman modellerini yorumlayabilir
İlaca ilişkin farmakokinetik bilginin klinik uygulamalarda kullanılmasını öğrenir
lineer regresyon ve eğim hesaplanmasını öğrenir
Tek kompartmanlı açık modelde absorbsiyon hız sabiti ve eliminasyon hız sabitini hesaplayabilir
Tek kompartmanlı açık modelde dağılım hacmi hesaplayabilir
Tek kompartmanlı açık modelde biyoyararlanım hesaplayabilir
Tek kompartmanlı açık modelde klerens hesaplayabilir
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  FRL-3010 Genel Farmakoloji
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Farmakokinetik parametreler ve genel kavramlar, İlaçların zaman-konsantrasyon ve konsantrasyonu-etki ilişkilerinin klinik önemi,
2. Hafta  Üslü fonksiyonlar, logaritma, integral ve diferansiyel’in farmakokinetik hesaplamalardaki yeri, 0. ve 1.derece kinetikler
3. Hafta  Farmakolojide grafikler, lineer regresyon, eğim hesaplanması
4. Hafta  Kompartman modelleri ve ilgili formülasyonlar
5. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde i.v. uygulamaya ilişkin eliminasyon hız sabiti, klerens, yarı ömür, dağılım hacmi hesaplanması
6. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde i.v. uygulamaya ilişkin örnekler
7. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde i.v. uygulamaya ilişkin örnekler
8. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde extravasküler yoldan ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
9. Hafta  Absorbsiyon hız sabitinin hesaplanması
10. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde extravasküler yoldan ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanmasına ilişkin örnekler
11. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde extravasküler yoldan ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanmasına ilişkin örnekler
12. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde extravasküler yoldan ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanmasına ilişkin örnekler
13. Hafta  Biyoyararlanım’a ilişkin kavramlar, klinik önemi ve hesaplanması
14. Hafta  Biyoyararlanım hesaplama örnekleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Shargel, L. and Yu, A.B.C., Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Appleton & Lange, Third Edition, Connecticut, 2000 - Rowland, M. And Tozer
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, uygulama-alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
4
56
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
2
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X