GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FARMAKOKİNETİK 1/FRL-4010
Dersin Adı: FARMAKOKİNETİK 1
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İlaçların zaman-konsantrasyon ve konsantrasyon-etki ilişkilerinin klinik önemini öğretir
İlaç absorbsiyonu ve dağılımına ilişkin kavramlara aşina olur
İlaç eliminasyonuna ilişkin kavramlara aşina olur
Kompartman modellerini yorumlayabilir
İlaca ilişkin farmakokinetik bilginin klinik uygulamalarda kullanılmasını öğrenir
Lineer regresyon ve eğim hesaplanmasını öğrenir
Tek kompartmanlı açık modelde absorbsiyon hız sabiti ve eliminasyon hız sabitini hesaplayabilir
Tek kompartmanlı açık modelde dağılım hacmi hesaplayabilir
Tek kompartmanlı açık modelde biyoyararlanım hesaplayabilir
Tek kompartmanlı açık modelde klerens hesaplayabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Farmakokinetik parametreler ve genel kavramlar, İlaçların zaman-konsantrasyon ve konsantrasyonu-etki ilişkilerinin klinik önemi,
2. Hafta  Üslü fonksiyonlar, logaritma, integral ve diferansiyel’in farmakokinetik hesaplamalardaki yeri, 0. ve 1.derece kinetikler
3. Hafta  Farmakolojide grafikler, lineer regresyon, eğim hesaplanması
4. Hafta  Kompartman modelleri ve ilgili formülasyonlar
5. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde i.v. uygulamaya ilişkin eliminasyon hız sabiti, klerens, yarı ömür, dağılım hacmi hesaplanması
6. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde i.v. uygulamaya ilişkin örnekler
7. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde i.v. uygulamaya ilişkin örnekler
8. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde extravasküler yoldan ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
9. Hafta  Absorbsiyon hız sabitinin hesaplanması
10. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde extravasküler yoldan ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanmasına ilişkin örnekler
11. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde extravasküler yoldan ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanmasına ilişkin örnekler
12. Hafta  Tek kompartmanlı açık modelde extravasküler yoldan ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanmasına ilişkin örnekler
13. Hafta  Biyoyararlanım’a ilişkin kavramlar, klinik önemi ve hesaplanması
14. Hafta  Biyoyararlanım hesaplama örnekleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
14
4
56
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
2
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.X
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Zafer Güney , Prof. Dr. Canan Uluoğlu , Prof. Dr. Süreyya Barun , Prof. Dr. Çimen Karasu , Doç. Dr. Sevil Özger İlhan , Doç. Dr. Ergin Dileköz , Doç. Dr. Gökçe Sevim Öztürk Fincan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/zguney)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (zguney@gazi.edu.tr)