GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİTABETTE DENEYSEL VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR/FRL-5030
Dersin Adı: DİTABETTE DENEYSEL VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Çimen Karasu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  karasu@gazi.edu.tr; cimenkrs@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Enerji metabolizmasının temel taşlarını, ana yolakları tanımlayabilmeli ve metabolizmayı düzenleyen faktörleri tartışabilme.
Otoimmün diyabet, tip 1 diyabetin etyolojisini ve ortaya çıkışına ilişkin mekanizmaları tanımlayabilme.
Tip 1 diyabetin kontrolünde rol oynayan faktörleri açıklayabilmeli. Tip 1 diyabet tedavisini tarihsel bakış açısıyla değerlendirebilme.
Tip 2 diyabetin etyolojisini ve ortaya çıkışına ilişkin mekanizmaları tanımlayabilme.
Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlarını tanımlayabilmeli ve bunlara ilişkin hücresel mekanizmaları tartışabilme.
Diyabetin hücre içi sinyal iletimi basamaklarında neden olduğu değişiklikleri tartışabilme.
İnsülin reseptörü-sinyal iletimi süreçlerini açıklayabilmeli ve insülin analaglarıyla diyabet tedavisini tartışabilme.
Diyabetin oluşması ve diyabetik komplikasyonların ilerlemesi için risk faktörlerini tartışabilme.
Anti-diyabetik ilaçları sınıflandırarak etki mekanizmalarını tanımlayabilmeli ve diyabette yeni ilaç hedeflerini tartışabilme.
Pankreas beta-hücreleriyle hücre kültürü laboratuvarında moleküler deneylere vakıf olabilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu "İlaç Reseptör Etkileşimi ve Sinyal Transdüksiyonu-I" dersini almış ve başarmış olmaktır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Genel Farmakoloji ile ilgili derslerin alınması önerilmektedir."İlaç Reseptör Etkileşimi ve Sinyal Transdüksiyonu-II" dersinin alınması önerilmektedir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Endokrin farmakoloji ve karbohidrat metabolizmasının genel ilkeleri.
2. Hafta  Enerji metabolizmasının nöroendokrin regülasyonu: İnsülin ve diğer gastroenteropankreatik hormonlar.
3. Hafta  Enerji metabolizmasının inflamasyonla regülasyonu: Obezite ve kalori kısıtlamasında geri bilgi akışı yanıtı.
4. Hafta  Adipos doku hormonları tarafından enerji metabolizmasının regülasyonu:Leptin, grelin, adiponektin, rezistin ve diğerleri.
5. Hafta  Otoimmün diyabet, tip 1 diyabetin etyolojisi, ve hücresel mekanizmaları.
6. Hafta  Tip 1 diyabetin kontrolü: Geçmişten geleceğe insülin tedavisi.
7. Hafta  İnsülin analogları. İnsülin-reseptör sinyal iletimi basamakları.
8. Hafta  Tip 2 diyabetin etyolojisi, ve hücresel mekanizmaları.
9. Hafta  Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlarını ve bunlara ilişkin hücresel mekanizmalar.
10. Hafta  Diyabetin hücre içi sinyal iletimi basamaklarında neden olduğu değişiklikler.
11. Hafta  Oral anti-diyabetik ilaçlarla diyabetin kontrolü.
12. Hafta  Diyabetin oluşması ve diyabetik komplikasyonların ilerlemesi için risk faktörleri.
13. Hafta  Diyabet ve obezite tedavisinde bitkisel polifenoller.
14. Hafta  Diyabet tedavisinde Antikor temelli ilaçlar.
15. Hafta  Pankreas beta-hücreleriyle hücre kültürü laboratuvarında moleküler deneyler: Hücre canlılığı ve apoptoz.
16. Hafta  Anti-diyabetik ilaç tasarımında hedeflenmiş proteinler.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Joslin's Diabetes Mellitus. C. Ronald Kahn, Gordon C Weir , George L. King et al., Lippincott Williams & Wilkins. PubMed.com literatures.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma. Laboratuvar deneyleri.
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
13
2
26
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
12
2
24
 Rapor hazırlama
10
2
20
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
4
1
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
1
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
1
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X