GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİTABETTE DENEYSEL VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR/FRL-5030
Dersin Adı: DİTABETTE DENEYSEL VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Enerji metabolizmasının temel taşlarını, ana yolakları tanımlayabilmeli ve metabolizmayı düzenleyen faktörleri tartışabilme.
Otoimmün diyabet, tip 1 diyabetin etyolojisini ve ortaya çıkışına ilişkin mekanizmaları tanımlayabilme.
Tip 1 diyabetin kontrolünde rol oynayan faktörleri açıklayabilmeli. Tip 1 diyabet tedavisini tarihsel bakış açısıyla değerlendirebilme.
Tip 2 diyabetin etyolojisini ve ortaya çıkışına ilişkin mekanizmaları tanımlayabilme.
Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlarını tanımlayabilmeli ve bunlara ilişkin hücresel mekanizmaları tartışabilme.
Diyabetin hücre içi sinyal iletimi basamaklarında neden olduğu değişiklikleri tartışabilme.
İnsülin reseptörü-sinyal iletimi süreçlerini açıklayabilmeli ve insülin analaglarıyla diyabet tedavisini tartışabilme.
Diyabetin oluşması ve diyabetik komplikasyonların ilerlemesi için risk faktörlerini tartışabilme.
Anti-diyabetik ilaçları sınıflandırarak etki mekanizmalarını tanımlayabilmeli ve diyabette yeni ilaç hedeflerini tartışabilme.
Pankreas beta-hücreleriyle hücre kültürü laboratuvarında moleküler deneylere vakıf olabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Endokrin farmakoloji ve karbohidrat metabolizmasının genel ilkeleri.
2. Hafta  Enerji metabolizmasının nöroendokrin regülasyonu: İnsülin ve diğer gastroenteropankreatik hormonlar.
3. Hafta  Enerji metabolizmasının inflamasyonla regülasyonu: Obezite ve kalori kısıtlamasında geri bilgi akışı yanıtı.
4. Hafta  Adipos doku hormonları tarafından enerji metabolizmasının regülasyonu:Leptin, grelin, adiponektin, rezistin ve diğerleri.
5. Hafta  Otoimmün diyabet, tip 1 diyabetin etyolojisi, ve hücresel mekanizmaları.
6. Hafta  Tip 1 diyabetin kontrolü: Geçmişten geleceğe insülin tedavisi.
7. Hafta  İnsülin analogları. İnsülin-reseptör sinyal iletimi basamakları.
8. Hafta  Tip 2 diyabetin etyolojisi, ve hücresel mekanizmaları.
9. Hafta  Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlarını ve bunlara ilişkin hücresel mekanizmalar.
10. Hafta  Diyabetin hücre içi sinyal iletimi basamaklarında neden olduğu değişiklikler.
11. Hafta  Oral anti-diyabetik ilaçlarla diyabetin kontrolü.
12. Hafta  Diyabetin oluşması ve diyabetik komplikasyonların ilerlemesi için risk faktörleri.
13. Hafta  Diyabet ve obezite tedavisinde bitkisel polifenoller.
14. Hafta  Diyabet tedavisinde Antikor temelli ilaçlar.
15. Hafta  Bulunmamaktadır
16. Hafta  Bulunmamaktadır
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
12
2
24
 Rapor hazırlama
10
2
20
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
4
1
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
1
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
1
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
152
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.X
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Çimen Karasu ve anabilim dalımızdaki diğer öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.cimenkarasu.org)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Cimen Karasu Zafer Güney Canan Uluoglu , sevil ilhan , Süreyya BARUN , Ergin Dilekoz , Gokce Ozturk )