GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR/FRL-6090
Dersin Adı: SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler, serbest radikallerin, kimyası,reaktif oksijen türevleri, oksido-redüksiyon reaksiyonları, hücresel redoks homeostazı tanımlayabilme.
Hücresel oksidatif ve redüktif stresleri nedenleri ve sonuçları ile tartışabilme.
Reaktif oksijen türevlerinin ekzojen ve endojen kaynaklarını, fizyolojik fonksiyonlarını ve hastalıklardaki durumlarını açıklayabilme.
Nitrozatif stresi tanımlayabilmeli, peroksinitritin fizyolojik ve patolojik durumlardaki rolünü tartışabilme.
Hücresel yaşlanma mekanizmalarında, oksitatif stres teorisini, mitokondriyal teoriyi, hasar temelli teorileri ve kanıtlarını tartışabilme.
İleri gliko-oksidasyon,ileri lipo-oksidasyon reaksiyonlarını, ileri protein oksidasyonunun nedenlerini sonuçlarını açıklayabilme.
Endojen antioksidan savunma komponentlerini tanımlayabilmeli, fonksiyonlarını açıklayabilme.
Ekzojen antioksidanların besinler ve nutrasötikler dahilinde alınmalarını, fonksiyonlarını, hastalıklara karşı koruyucu rollerini tartışabilme.
Bitkisel polifenoliklerin ve sterollerin redoks homeostaza katkılarını, metabolik, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıkların tedavisindeki rolü
Redoks sinyal transdüksiyonu hedefli ileri tedavi modalitelerini yeni ilaç hedeflerini tartışabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hücresel redoks kimyanın ilkeleri, serbest radikaller ve fonksiyonları, hücresel redoks homeostazın sürdürülmesi ve önemi.
2. Hafta  Rektif oksijen türevlerinin iç ve dış kaynakları.
3. Hafta  Oksidatif ve redüktif stresler nelerdir.: Hücresel stres yanıtları nelerdir.
4. Hafta  Nitrik oksit, nitrozativ stres: Peroksinitritin fiyolojik ve patolojik olaylardaki rolü.
5. Hafta   Endojen antioksidan savunma mekanizmaları: Antioksidan enzimler ve fonksiyonları.
6. Hafta  Gluko-oksidasyon, lipo-oksidasyon reaksiyonları: Fiyolojik ve patolojik olaylardaki rolleri.
7. Hafta  Protein oksidasyonu,çapraz-bağlanması ve çökmesi: Proteozom fonksiyonları.
8. Hafta  Metabolik hastalıklar ve kanserde protein oksidasyonu.
9. Hafta  Hücresel yaşlanma: Senesensin nedenleri ve sonuçları.
10. Hafta  Yaşlanma teorileri ve oksidatif hasar temelli teoriler.
11. Hafta  Hastalık durumlarında apoptoz ve otofajinin sorgulanması: Yaşlanma ve yaşlanma ile ilişkili hastalıklarda protein oksidasyonu.
12. Hafta  Ekzojen antioksidanlar: Kaynakları ve kimyası.
13. Hafta  Ekzojen antioksidan besinler ve nutrasötikler.
14. Hafta  Sağlık ömrünü uzatan ajanlar olarak bitkisel polifenolik bileşikler.
15. Hafta  Bulunmamaktadır
16. Hafta  Bulunmamaktadır
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
7
2
14
 Sunum
7
2
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
10
1
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.X
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Çimen KARASU ve anabilim dalımızdaki diğer öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.cimenkarasu.org)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Cimen Karasu Zafer Güney Canan Uluoglu , sevil ilhan , Süreyya BARUN , Ergin Dilekoz , Gokce Ozturk )