GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR/FRL-6090
Dersin Adı: SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Çimen Karasu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.cimenkarasu.org
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  karasu@gazi.edu.tr; cimenkrs@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler, serbest radikallerin, kimyası,reaktif oksijen türevleri, oksido-redüksiyon reaksiyonları, hücresel redoks homeostazı tanımlayabilme.
Hücresel oksidatif ve redüktif stresleri nedenleri ve sonuçları ile tartışabilme.
Reaktif oksijen türevlerinin ekzojen ve endojen kaynaklarını, fizyolojik fonksiyonlarını ve hastalıklardaki durumlarını açıklayabilme.
Nitrozatif stresi tanımlayabilmeli, peroksinitritin fizyolojik ve patolojik durumlardaki rolünü tartışabilme.
Hücresel yaşlanma mekanizmalarında, oksitatif stres teorisini, mitokondriyal teoriyi, hasar temelli teorileri ve kanıtlarını tartışabilme.
İleri gliko-oksidasyon,ileri lipo-oksidasyon reaksiyonlarını, ileri protein oksidasyonunun nedenlerini sonuçlarını açıklayabilme.
Endojen antioksidan savunma komponentlerini tanımlayabilmeli, fonksiyonlarını açıklayabilme.
Ekzojen antioksidanların besinler ve nutrasötikler dahilinde alınmalarını, fonksiyonlarını, hastalıklara karşı koruyucu rollerini tartışabilme.
Bitkisel polifenoliklerin ve sterollerin redoks homeostaza katkılarını, metabolik, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıkların tedavisindeki rolü
Redoks sinyal transdüksiyonu hedefli ileri tedavi modalitelerini yeni ilaç hedeflerini tartışabilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu "İlaç Reseptör Etkileşimi ve Sinyal Transdüksiyonu-I" dersini almış ve başarmış olmaktır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Genel Farmakoloji ile ilgili derslerin alınması önerilmektedir."İlaç Reseptör Etkileşimi ve Sinyal Transdüksiyonu-I" dersinin alınması önerilmektedir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Hücresel redoks kimyanın ilkeleri, serbest radikaller ve fonksiyonları, hücresel redoks homeostazın sürdürülmesi ve önemi.
2. Hafta  Rektif oksijen türevlerinin iç ve dış kaynakları.
3. Hafta  Oksidatif ve redüktif stresler nelerdir.: Hücresel stres yanıtları nelerdir.
4. Hafta  Nitrik oksit, nitrozativ stres: Peroksinitritin fiyolojik ve patolojik olaylardaki rolü.
5. Hafta   Endojen antioksidan savunma mekanizmaları: Antioksidan enzimler ve fonksiyonları.
6. Hafta  Gluko-oksidasyon, lipo-oksidasyon reaksiyonları: Fiyolojik ve patolojik olaylardaki rolleri.
7. Hafta  Protein oksidasyonu,çapraz-bağlanması ve çökmesi: Proteozom fonksiyonları.
8. Hafta  Metabolik hastalıklar ve kanserde protein oksidasyonu.
9. Hafta  Hücresel yaşlanma: Senesensin nedenleri ve sonuçları.
10. Hafta  Yaşlanma teorileri ve oksidatif hasar temelli teoriler.
11. Hafta  Hastalık durumlarında apoptoz ve otofajinin sorgulanması: Yaşlanma ve yaşlanma ile ilişkili hastalıklarda protein oksidasyonu.
12. Hafta  Ekzojen antioksidanlar: Kaynakları ve kimyası.
13. Hafta  Ekzojen antioksidan besinler ve nutrasötikler.
14. Hafta  Sağlık ömrünü uzatan ajanlar olarak bitkisel polifenolik bileşikler.
15. Hafta  Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve/veya tedavisinde fitosterollerin rolleri.
16. Hafta  Redoks sinyal transdüksiyonu hedefli ileri tedavi modalitelerini ve ilaç hedeflerinin tartışılması.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Oxidative Stress:Molecular Mechanisms and Biological Effects. Edited by Volodymyr Lushchak and Halyna M. Semchyshyn,Publisher: InTech, Published: April 25, 2012.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
7
2
14
 Sunum
7
2
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
10
1
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X