GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DÜZ KAS KRONOFARMAKOLOJİSİ/FRL-6070
Dersin Adı: DÜZ KAS KRONOFARMAKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Düz kasların çalışma prensiplerini ve ilgili nöromediatörleri öğrenir
Düz kas farmakolojisinde biyolojik ritimlerin önemini ve yanıtı nasıl etkilediğini anlar
Deneysel modellerde düz kasları etkileyen ilaçların etkisinde uygulama zamanının önemine aşina olur
Düz kaslarda yapılan deneylerde zamanlamayı bir standardizasyon parametresi olarak kullanabilir
Endojen vazoaktif ajanların sentez ve salıverilmelerinde ritmik özellikleri öğrenir
Deney hayvanlarının ışık/aktivite döngüsüyle senkronize edilmelerinin önemini kavrar
Damar düz kaslarında adrenerjik agonistlerin kronofarmakolojisini öğrenir
Damar düz kaslarında kolinerjik agonistlerin kronofarmakolojisini öğrenir
Damar düz kaslarında histaminerjik ve serotonerjik agonistlerin kronofarmakolojisini öğrenir
Damar düz kaslarında nitrovazodilatörlerin etkisinin kronofarmakolojisini öğrenir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Düz kasların çalışma prensipleri ve nöromediatörler
2. Hafta  Düz kas tonusunda biyolojik ritimler
3. Hafta  Bir standardizasyon yaklaşımı olarak preparat elde edilme zamanı
4. Hafta  Endojen vazoaktif ajanların sentez ve salıverilmelerinde ritmik özellikler
5. Hafta  Reseptör dansitesindeki biyolojik ritimler
6. Hafta  Reseptör sonrası mekanizmalarda biyolojik ritimler
7. Hafta  Deney hayvanlarının ışık/aktivite döngüsüyle senkronize edilmeleri
8. Hafta  Damar düz kaslarında serotonin etkisinin kronofarmakolojisi
9. Hafta  Damar düz kaslarında adrenerjik agonistlerin etkisinin kronofarmakolojisi
10. Hafta  Damar düz kaslarında histamin etkisinin kronofarmakolojisi,
11. Hafta  Damar düz kaslarında asetilkolin aracılı gevşemelerin kronofarmakolojisi
12. Hafta  Damar düz kaslarında kalsiyum kanal blokerlerinin etkisinin kronofarmakolojisi
13. Hafta  Preparatın elde edilme zamanına bağlı olarak pA2 ve Kd değerlerinde değişiklik
14. Hafta  Deneysel ve klinik farmakolojideki önemi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
70
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
154
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Tüm Ab. D. öğretim üyeleri.)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/barun)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (barun@gazi.edu.tr; sbarun99@hotmail.com)