GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DÜZ KAS KRONOFARMAKOLOJİSİ/FRL-6070
Dersin Adı: DÜZ KAS KRONOFARMAKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Canan Uluoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/hzengil
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  culuoglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Düz kasların çalışma prensiplerini ve ilgili nöromediatörleri öğrenir
Düz kas farmakolojisinde biyolojik ritimlerin önemini ve yanıtı nasıl etkilediğini anlar
Deneysel modellerde düz kasları etkileyen ilaçların etkisinde uygulama zamanının önemine aşina olur
Düz kaslarda yapılan deneylerde zamanlamayı bir standardizasyon parametresi olarak kullanabilir
Endojen vazoaktif ajanların sentez ve salıverilmelerinde ritmik özellikleri öğrenir
Deney hayvanlarının ışık/aktivite döngüsüyle senkronize edilmelerinin önemini kavrar
Damar düz kaslarında adrenerjik agonistlerin kronofarmakolojisini öğrenir
Damar düz kaslarında kolinerjik agonistlerin kronofarmakolojisini öğrenir
Damar düz kaslarında histaminerjik ve serotonerjik agonistlerin kronofarmakolojisini öğrenir
Damar düz kaslarında nitrovazodilatörlerin etkisinin kronofarmakolojisini öğrenir
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  FRL-5050 Kronofarmakoloji
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Düz kasların çalışma prensipleri ve nöromediatörler
2. Hafta  Düz kas tonusunda biyolojik ritimler
3. Hafta  Bir standardizasyon yaklaşımı olarak preparat elde edilme zamanı
4. Hafta  Endojen vazoaktif ajanların sentez ve salıverilmelerinde ritmik özellikler
5. Hafta  Reseptör dansitesindeki biyolojik ritimler
6. Hafta  Reseptör sonrası mekanizmalarda biyolojik ritimler
7. Hafta  Deney hayvanlarının ışık/aktivite döngüsüyle senkronize edilmeleri
8. Hafta  Damar düz kaslarında serotonin etkisinin kronofarmakolojisi
9. Hafta  Damar düz kaslarında adrenerjik agonistlerin etkisinin kronofarmakolojisi
10. Hafta  Damar düz kaslarında histamin etkisinin kronofarmakolojisi,
11. Hafta  Damar düz kaslarında asetilkolin aracılı gevşemelerin kronofarmakolojisi
12. Hafta  Damar düz kaslarında kalsiyum kanal blokerlerinin etkisinin kronofarmakolojisi
13. Hafta  Preparatın elde edilme zamanına bağlı olarak pA2 ve Kd değerlerinde değişiklik
14. Hafta  Deneysel ve klinik farmakolojideki önemi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Deedwania, P.C. Circadian Rhythms of Cardiovascular Disorders, Futura Publ., 1997 - Zengil, H., Smooth Muscle Chronopharmacology, Chronomedicine and
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Sözlü anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
20
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
12
2
24
 Diğer
1
4
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X