GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FARMAKOKİNETİK II/FRL-6040
Dersin Adı: FARMAKOKİNETİK II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Sevil ÖZGER İLHAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/soilhan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  soilhan@gazi.edu.tr, soilhan@hotmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Zaman-konsantrasyon grafikleri aracılığıyla modelleme ve farmakokinetik değişkenlerin hesaplama yöntemlerine aşina olur
İki kompartmanlı açık modelde farmakokinetik değişkenleri (absorbsiyon hız sabiti, eliminasyon hız sabiti, klerens, yarı ömür, dağılım hacmi
Üç kompartmanlı açık modelde farmakokinetik değişkenleri (absorbsiyon hız sabiti, eliminasyon hız sabiti, klerens, yarı ömür, dağılım hacmi
"Sigma minus" ve “geride kalanlar” yöntemlerine aşina olur
Farmakokinetik bilgiyi klinik uygulamalarda kullanmayı öğrenir
i.v. infüzyonda doz ve hız hesabını öğrenir
İdrar datasından eliminasyon hız sabitlerinin hesaplanması
Tekrarlayan şekilde ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
Renal yetmezlikte doz ayarlanmasına aşina olur
Farmakokinetik ile Farmakolojik yanıt arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze anlatım
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  FRL-4010 Farmakokinetik-I
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İki ve üç kompartmanlı modeller, “geri kalanlar” yöntemi
2. Hafta  İki kompartmanlı modelde i.v. uygulamada farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
3. Hafta  İki kompartmanlı modelde i.v. uygulamada farmakokinetik hesaplama örneği
4. Hafta  iki kompartmanlı modelde p.o. uygulamada farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
5. Hafta  İki kompartmanlı modelde i.v. uygulamada farmakokinetik hesaplama örneği
6. Hafta  Üç kompartmanlı modelde i.v. uygulamada farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
7. Hafta  Üç kompartmanlı modelde p.o. uygulamada farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
8. Hafta  i.v. infüzyonda doz ve hız hesabı
9. Hafta  İdrar datasından eliminasyon hız sabitlerinin hesaplanması
10. Hafta  Tekrarlayan şekilde ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
11. Hafta  Sabit ara-sabit doz ilaç uygulanması
12. Hafta  Renal yetmezlikte doz ayarlanması, Giusti-Hayton ve Wagner yöntemleri
13. Hafta  Renal yetmezlikte klinik uygulama örnekleri
14. Hafta  Farmakokinetik ile Farmakolojik yanıt arasındaki ilişki
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - Shargel, L. and Yu, A.B.C., Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Appleton & Lange, 4th Edition, Connecticut, 2012 - Rowland, M. And Toz
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Sözlü anlatım, uygulama-alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
12
4
48
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
2
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
3
30
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X