GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FARMAKOKİNETİK II/FRL-6040
Dersin Adı: FARMAKOKİNETİK II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Zaman-konsantrasyon grafikleri aracılığıyla modelleme ve farmakokinetik değişkenlerin hesaplama yöntemlerine aşina olur
İki kompartmanlı açık modelde farmakokinetik değişkenleri (absorbsiyon hız sabiti, eliminasyon hız sabiti, klerens, yarı ömür, dağılım hacmi
Üç kompartmanlı açık modelde farmakokinetik değişkenleri (absorbsiyon hız sabiti, eliminasyon hız sabiti, klerens, yarı ömür, dağılım hacmi
"Sigma minus" ve “geride kalanlar” yöntemlerine aşina olur
Farmakokinetik bilgiyi klinik uygulamalarda kullanmayı öğrenir
i.v. infüzyonda doz ve hız hesabını öğrenir
İdrar datasından eliminasyon hız sabitlerinin hesaplanması
Tekrarlayan şekilde ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
Renal yetmezlikte doz ayarlanmasına aşina olur
Farmakokinetik ile Farmakolojik yanıt arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İki ve üç kompartmanlı modeller, “geri kalanlar” yöntemi
2. Hafta  İki kompartmanlı modelde i.v. uygulamada farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
3. Hafta  İki kompartmanlı modelde i.v. uygulamada farmakokinetik hesaplama örneği
4. Hafta  iki kompartmanlı modelde p.o. uygulamada farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
5. Hafta  İki kompartmanlı modelde i.v. uygulamada farmakokinetik hesaplama örneği
6. Hafta  Üç kompartmanlı modelde i.v. uygulamada farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
7. Hafta  Üç kompartmanlı modelde p.o. uygulamada farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
8. Hafta  i.v. infüzyonda doz ve hız hesabı
9. Hafta  İdrar datasından eliminasyon hız sabitlerinin hesaplanması
10. Hafta  Tekrarlayan şekilde ilaç uygulanmasında farmakokinetik değişkenlerin hesaplanması
11. Hafta  Sabit ara-sabit doz ilaç uygulanması
12. Hafta  Renal yetmezlikte doz ayarlanması, Giusti-Hayton ve Wagner yöntemleri
13. Hafta  Renal yetmezlikte klinik uygulama örnekleri
14. Hafta  Farmakokinetik ile Farmakolojik yanıt arasındaki ilişki
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
12
4
48
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
2
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
3
30
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.X
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Zafer Güney , Prof. Dr. Canan Uluoğlu , Prof. Dr. Süreyya Barun , Prof. Dr. Çimen Karasu , Doç. Dr. Sevil Özger İlhan , Doç. Dr. Ergin Dileköz , Doç. Dr. Gökçe Sevim Öztürk Fincan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/soilhan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (soilhan@gazi.edu.tr , soilhan@hotmail.com)