GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
VASKÜLER SİSTEM BİYOLOJİSİ/FRL-6020
Dersin Adı: VASKÜLER SİSTEM BİYOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Çimen Karasu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.cimenkarasu.org
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  karasu@gazi.edu.tr; cimenkr@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kardiyovasküler sistemin genel çalışma prensiplerini ve mekaniklerini açıklayabilme.
Vasküler hücre biyolojisinin komponentlerini ve farmakolojik müdahaleleri açıklayabilme.
İyon kanalları, fonksiyonları ve kan basıncının regülasyonundaki rollerini açıklayabilme.
Büyüme faktörlerini ve anjiogenez mekanizmalarını, patogenezini ve farmakolojik müdahaleleri açıklayabilme.
Vazoaktif mediyatörleri, etki mekanizmalarını tanımlayabilmeli ve patolojik değişimlerin farmakolojisini tartışabilme.
Endotel hücre fonksiyonlarını tanımlayabilmeli ve nitrik oksit sinyal iletimi mekanizmalarını tartışabilme.
Vasküler metabolik hastalıklar, ateroskleroz ve hipertansiyondaki hücresel değişimleri açıklayabilmeli, ilaçların etki mekanizmalarını tartışabilme.
Kan elementler-damar duvarı etkileşmelerini açıklayabilmeli, tromboz ve antitrombotik ajanları tartışabilme.
Vasküler hücre ve doku fonksiyonlarını ölçümleyen in vitro ve in vivo deneysel yöntemleri tanımlayabilme.
Damarlarda yeniden şekillenmeyi, enflamasyon mekanizmalarını, immünite ve yeni ilaç hedeflerini tartışabilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Genel Farmakoloji ile ilgili derslerin alınması önerilmektedir."İlaç Reseptör Etkileşimi ve Sinyal Transdüksiyonu-I" dersinin alınması önerilmektedir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Vasküler biyolojinin ve farmakolojiye güncel bakış.
2. Hafta  Damar düz kası kasılma mekanizmaları: Hücre içi ve dışı kalsiyumun rolü.
3. Hafta  Hücre içi kalsiyum depoları, çalışma prensipleri, agonist ve antagonistleri.
4. Hafta  Endoteliyal mediyatörlerin moleküler özellikleri ve damar düz kası ile etkileşme mekanizmaları.
5. Hafta  Nitrik oksit sentaz kenetsizlenmesi: Kardiyovasküler hastalıklarda yeni ilaç hedefi.
6. Hafta  Damar hastalıklarının başlaması ve ilerlemesinde endotel hasarı.
7. Hafta  Enfeksiyon ve zedelenmeye karşı damarın doğal savunma reaksiyonu olarak inflamatuvar yanıt: İlişkili ilaçlar
8. Hafta  Trombositlerin aktivasyon, adezyon ve agregasyonu: İnhibitörleri ve etki mekanizmaları.
9. Hafta  Antipletelet ilaç hedefleri: ADP res. antagonistleri; fosfodiesteraz inhib.; fibrinojen res. antagonistleri; NSAIDlar; trombin inhibitörleri.
10. Hafta  Hipertansiyonun farmakolojisi ve tedavisi: Kalsiyum kanal blokerleri; ACE inhibitörleri ve vazodilatörler.
11. Hafta  Hipertansiyonun farmakolojisi ve tedavisi:Diüretikler ve sempatik sinir sistemi ile ilişkili antihipertansifler.
12. Hafta  Vasküler farmakolojide NADPH oksidazların hedeflenmesi.
13. Hafta  Kan pıhtılaşması ve antikoagülanlar.
14. Hafta  Diyabetin neden olduğu vasküler disfonksiyonda oksidatif stresin rolü.
15. Hafta  ATP'ye duyarlı potasyum kanallarının vasküler farmakolojisi: Sülfonilüre türevi ilaçlar ve potasyum kanallarının etkileşimi.
16. Hafta  Vasküler hücre ve doku fonksiyonlarını ölçümleyen in vitro ve in vivo deneysel yöntemler.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  C.J. Garland, J.A. Angus: The Pharmacology of Vascular Smooth Muscle. Oxford University Press, 2011.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Literatür tarama.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Sinyal iletimi ve hücre kültürü Laboratuvarında uygulamalı olarak güncel yöntemler test edilecektir.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
6
2
12
 Sunum
6
2
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
14
1
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X