GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NÖROFARMAKOLOJİ/FRL-5100
Dersin Adı: NÖROFARMAKOLOJİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
-Anksiyolitik ve hipnotik ilaçların etki mekanizmaları ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
-Antiparkinson ilaçların etki mekanizmaları ve sınıflandırılmalarını öğrenir. -
- Antiepileptik ilaçların etki mekanizmaları ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
-SSS stimülanlarının etki mekanizmaları ve sınıflandırılmalarını öğrenir.
-Genel anesteziklerin ve lokal anesteziklerin etki mekanizmaları ve sınıflandırılmalarını öğrenir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  -Anksiyolitik ve hipnosedatif ilaçların sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerinin tanımlanması.
2. Hafta  -Anksiyolitik ve hipnosedatif ilaçların sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerinin tanımlanması.
3. Hafta  -Antiepileptik ilaçların sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerinin tanımlanması.
4. Hafta  -Antiepileptik ilaçların sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerinin tanımlanması.
5. Hafta  -Antiepileptik ilaçların sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerinin tanımlanması.
6. Hafta  -SSS stimülanlarının sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerin tanımlanması.
7. Hafta  -SSS stimülanlarının sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerin tanımlanması.
8. Hafta  -SSS stimülanlarının sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerin tanımlanması.
9. Hafta  -Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerinin tanımlanması.
10. Hafta  -Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerinin tanımlanması.
11. Hafta  -Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerinin tanımlanması.
12. Hafta  -Genel anesteziklerin sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerin tanımlanması.
13. Hafta  -Genel anesteziklerin sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerin tanımlanması.
14. Hafta  -Genel anesteziklerin sınıflandırılması, etki mekanizmalarının ve yan etkilerin tanımlanması.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
70
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
14
2
28
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
2
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
224
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.X
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (The aim is to learn the physiological and pathological mechanisms of the immune system and the drugs which affect this system.)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/barun)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (barun@gazi. edu.tr; sbarun99@gazi.edu.tr)