GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İMMÜNOFARMAKOLOJİ/FRL-5090
Dersin Adı: İMMÜNOFARMAKOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Çimen Karasu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.cimenkarasu.org
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  karasu@gazi.edu.tr; cimenkrs@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel immunfarmakoloji ve immuntoksikoloji ile ilgili tüm kavramları tanımlayabilme.
B ve T hücresi reseptörlerini, yapı-aktivite, sinyal iletimi mekanizmalarını tanımlayabilme.
Akut ve kronik inflamasyonun mediyatörlerini tanımlayabilmeli sitokin-kemokin-lenfokin fonksiyonlarını açıklayabilme.
Mikrobiyal immünite ve bununla ilişkili ilaçları, etki mekanizmalarını açıklayabilme.
Allerji, allerjikler, otoimmünite, anti-allerjik ajanları septik şok, tartışabilme.
Tümör immünolojisini immünoterapötikleri ve tedavide yeni ajanları tartışabilme.
Konjenital ve kazanılmış immünyetmezlik durumlarını tanımlayabilmeli.Immunmodülatörleri ve mekanizmalarını açıklayabilme.
Transplantasyon immünolojisinde kullanılan immünsupresif ilaçların ve immunostimülanların etki mekanizmalarını tartışabilme
Otoimmün hastalıkların ve otoimmün diyabetin mekanizmasını,komplikasyonlarını, önleme ve tedavi yöntemlerini yeni ajanlarla birlikte tartışabilme.
Inflamatuvar yolakları etkileyen doğal ve sentetik anti-inflamatuvar ajanları kategorize edebilmeli, yeni ilaç hedeflerini tartışabilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu temel-genel farmakoloji eğitimi almış olmaktır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  "İlaç Reseptör Etkileşmeleri, Sinyal İletimi Mekanizmaları I ve II" dersinin alınması önerilmektedir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel immunofarmakoloji ve immunotoksikoloji kavramları.
2. Hafta  Hematopoiez, lenfosit fonksiyonları. Immunofarmakoloji ve hematopoiez.
3. Hafta  Kan hücresi gelişimi ve immünite.
4. Hafta  T-hücresi aracılı ve B-hücresi aracılı immünite ve ilgili ilaçlar.
5. Hafta  Antikorlar: Klinikten geleceğe geniş kapsamlı değerlendirme.
6. Hafta  Dendiritik hücreler: Patofizyolojisi ve farmakolojisi.
7. Hafta  Konjenital immünite. Fagositler. Doğal öldürücü hücreler. Komplement sistemi.
8. Hafta  Sitokinler, kemokinler, İnflamasyon mediyatörleri. İmmün reaksiyonun regülatörleri.
9. Hafta  Inflamatuvar mediyatörler ve hücre içi sinyal iletimi: Eikazonoidler, Pletelet aktive edici faktör, Konjenital immün sinyal reseptörleri.
10. Hafta  Inflamatuvar mediyatörler ve hücre içi sinyal iletimi: Sitokinler, Kemokinler, Nöropeptidler, Kininler, Aminler.
11. Hafta  Inflamatuvar mediyatörler ve hücre içi sinyal iletimi: Nitrik oksit, Reaktif Oksijen Türevleri.
12. Hafta  Şokun patogenezi: Immünyetmezlik viris enfeksiyonları. Aşılar ve aşılama.
13. Hafta  Nöroimmunoendokrinoloji: Lökosit kaynaklı peptid hormonların fonksiyonları. Sinir sisteminin immün faktörlerle regülasyonu.
14. Hafta  Kanser immünitesi. Immunoterapötikler. Immunostimülanlar. Doğal ve sentetik biyolojik yanıt değiştiticiler.
15. Hafta  Sentetik immunomodülatörler, Allerjik astma ilaçlarının mekanizması. Anti-allerjik ilaçlar.
16. Hafta  Bitkisel immünostimülanlar. Antioksidanlar ve immünite. Bitkisel fenolik immunmodülatörler. Immun supresyon ve transplant rejeksiyonu.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  The Pharmacological Basis of Therapeutics , Goodman & Gilman’s, Edited by Laurence L. Brunton The McGraw-Hill Companies, Inc. Pubmed literatür bilgisi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
2
8
 Sunum
4
2
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
11
2
22
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X