GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İMMÜNOFARMAKOLOJİ/FRL-5090
Dersin Adı: İMMÜNOFARMAKOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Temel immunfarmakoloji ve immuntoksikoloji ile ilgili tüm kavramları tanımlayabilme.
B ve T hücresi reseptörlerini, yapı-aktivite, sinyal iletimi mekanizmalarını tanımlayabilme.
Akut ve kronik inflamasyonun mediyatörlerini tanımlayabilmeli sitokin-kemokin-lenfokin fonksiyonlarını açıklayabilme.
Mikrobiyal immünite ve bununla ilişkili ilaçları, etki mekanizmalarını açıklayabilme.
Allerji, allerjikler, otoimmünite, anti-allerjik ajanları septik şok, tartışabilme.
Tümör immünolojisini immünoterapötikleri ve tedavide yeni ajanları tartışabilme.
Konjenital ve kazanılmış immünyetmezlik durumlarını tanımlayabilmeli.Immunmodülatörleri ve mekanizmalarını açıklayabilme.
Transplantasyon immünolojisinde kullanılan immünsupresif ilaçların ve immunostimülanların etki mekanizmalarını tartışabilme
Otoimmün hastalıkların ve otoimmün diyabetin mekanizmasını,komplikasyonlarını, önleme ve tedavi yöntemlerini yeni ajanlarla birlikte tartışabilme.
Inflamatuvar yolakları etkileyen doğal ve sentetik anti-inflamatuvar ajanları kategorize edebilmeli, yeni ilaç hedeflerini tartışabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Temel immunofarmakoloji ve immunotoksikoloji kavramları.
2. Hafta  Hematopoiez, lenfosit fonksiyonları. Immunofarmakoloji ve hematopoiez.
3. Hafta  Kan hücresi gelişimi ve immünite.
4. Hafta  T-hücresi aracılı ve B-hücresi aracılı immünite ve ilgili ilaçlar.
5. Hafta  Antikorlar: Klinikten geleceğe geniş kapsamlı değerlendirme.
6. Hafta  Dendiritik hücreler: Patofizyolojisi ve farmakolojisi.
7. Hafta  Konjenital immünite. Fagositler. Doğal öldürücü hücreler. Komplement sistemi.
8. Hafta  Sitokinler, kemokinler, İnflamasyon mediyatörleri. İmmün reaksiyonun regülatörleri.
9. Hafta  Inflamatuvar mediyatörler ve hücre içi sinyal iletimi: Eikazonoidler, Pletelet aktive edici faktör, Konjenital immün sinyal reseptörleri.
10. Hafta  Inflamatuvar mediyatörler ve hücre içi sinyal iletimi: Sitokinler, Kemokinler, Nöropeptidler, Kininler, Aminler.
11. Hafta  Inflamatuvar mediyatörler ve hücre içi sinyal iletimi: Nitrik oksit, Reaktif Oksijen Türevleri.
12. Hafta  Şokun patogenezi: Immünyetmezlik viris enfeksiyonları. Aşılar ve aşılama.
13. Hafta  Nöroimmunoendokrinoloji: Lökosit kaynaklı peptid hormonların fonksiyonları. Sinir sisteminin immün faktörlerle regülasyonu.
14. Hafta  Kanser immünitesi. Immunoterapötikler. Immunostimülanlar. Doğal ve sentetik biyolojik yanıt değiştiticiler.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
70
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
2
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
140
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Tüm Ab.D. Öğretim Üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/barun)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (barun@gazi. edu.tr; sbarun99@gazi.edu.tr)