GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDOKRİN SİSTM FARMAKOLOJİSİ/FRL-5020
Dersin Adı: ENDOKRİN SİSTM FARMAKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Çimen Karasu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.cimenkarasu.org
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  karasu@gazi.edu.tr; cimenkrs@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Endokrin bezlerin fonksiyonlarını, çalışma mekanizmalarını ve endokrin sistem farmakolojisinin temel ve ileri ilkelerini açıklayabilme.
Hormon reseptörleri ve sinyal transdüksiyon mekanizmalarını ve hücre cevabını açıklayabilme.
Endokrin hastalıklarda endokrin hücre ve hedef hücrelerde oluşan temel değişiklikleri tanımlayabilme.
Ön Hipofiz ve hipotalamus hormonlarını, etki mekanizmaları ve ilişkili ilaçları tanımlayabilme.
Tiroid hormonları, anti-tiroid ilaçlar, etki mekanizmaları ve ilişkili hastalık durumlarını tanımlayabilme.
Gastroenteropankreatik hormonları tanımlayabilmeli, oroksijenik, anoreksijenik peptidlerin çalışma prensiplerini açıklayabilme ve yeni ilaç hedefler
Pankreatik peptidleri, insülinin etki mekanizmasını, insülin preparatlarını ve oral anti-diyabetik ilaçları açıklayabilme.
Steroid hormonları, steroid hormon bozuklukları ile ilgili hastalık durumlarının hücresel mekanizmalarını, ilgili ilaçları ve etki mekanizmalarını açı
Arka Hipofiz hormonlarını, etki mekanizmaları ve ilişkili ilaçları tanımlayabilme.
Endokrin hastalıkların tedavisinde sık kullanılan ve yeni çıkmış ilaçların etki mekanizmalarını tartışabilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Genel farmakoloji eğitimini tamamlamış olmak ön koşuldur.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Genel Farmakoloji ile ilgili derslerin alınması önerilmektedir."İlaç Reseptör Etkileşimi ve Sinyal Transdüksiyonu-I" dersinin alınması önerilmektedir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Endokrin sistem farmakolojisinin prensipleri.
2. Hafta  Endokrin sistem ve sinir sisteminin, temel fonksiyonları ve organizasyonları bakımından karşılaştırılması.
3. Hafta  Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları: Yapı, fonksiyon, Etkileşim.
4. Hafta  Adrenal korteks hormonları: Yapı, fonksiyon, Etkileşim, İlaçlar.
5. Hafta  Glukokortikoid, mineralokortikoid ilaçlar ve etki mekanizmaları.
6. Hafta  Steroid bağlayıcı, G-Protein kenetli reseptörler: İlaç keşfi için yeni hedefler.
7. Hafta  Androjen reseptör ko-faktör etkileşmeleri: İlaç keşfi için yeni hedefler.
8. Hafta  Tiroid ve paratiroid bezini ve fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar.
9. Hafta  Nükleer hormon reseptörleri: İlaç keşfi için yeni hedefler.
10. Hafta  Ön hipofiz bezini ve fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar.
11. Hafta  Büyüme hormonu, büyüme hormonu salgılatıcı reseptör etkililiği ve ilaçlar.
12. Hafta  Pankreas ve gastroenteropankreatik hormonları etkileyen ilaçlar.
13. Hafta  İnsülin reseptörü ve insülin-benzeri büyüme faktörü sinyal iletimi mekanizmaları.
14. Hafta  İştahın düzenlenmesi ve obezitenin tedavisinde yeni ilaç hedefi olarak barsak hormonları.
15. Hafta  Obezitenin hedeflenmiş farmakolojisi.
16. Hafta  Meme kanseri için hormonal yeni ajanlar.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bentley P.J. Endocrine Pharmacology: Physiological Basis and Therapeutic Applications. Univ Press; 2011.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Literature Araştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
7
3
21
 Sunum
6
2
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
12
2
24
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X