GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDOKRİN SİSTM FARMAKOLOJİSİ/FRL-5020
Dersin Adı: ENDOKRİN SİSTM FARMAKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Endokrin bezlerin fonksiyonlarını, çalışma mekanizmalarını ve endokrin sistem farmakolojisinin temel ve ileri ilkelerini açıklayabilme.
Hormon reseptörleri ve sinyal transdüksiyon mekanizmalarını ve hücre cevabını açıklayabilme.
Endokrin hastalıklarda endokrin hücre ve hedef hücrelerde oluşan temel değişiklikleri tanımlayabilme.
Ön Hipofiz ve hipotalamus hormonlarını, etki mekanizmaları ve ilişkili ilaçları tanımlayabilme.
Tiroid hormonları, anti-tiroid ilaçlar, etki mekanizmaları ve ilişkili hastalık durumlarını tanımlayabilme.
Gastroenteropankreatik hormonları tanımlayabilmeli, oroksijenik, anoreksijenik peptidlerin çalışma prensiplerini açıklayabilme ve yeni ilaç hedefler
Pankreatik peptidleri, insülinin etki mekanizmasını, insülin preparatlarını ve oral anti-diyabetik ilaçları açıklayabilme.
Steroid hormonları, steroid hormon bozuklukları ile ilgili hastalık durumlarının hücresel mekanizmalarını, ilgili ilaçları ve etki mekanizmalarını açı
Arka Hipofiz hormonlarını, etki mekanizmaları ve ilişkili ilaçları tanımlayabilme.
Endokrin hastalıkların tedavisinde sık kullanılan ve yeni çıkmış ilaçların etki mekanizmalarını tartışabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Endokrin sistem farmakolojisinin prensipleri.
2. Hafta  Endokrin sistem ve sinir sisteminin, temel fonksiyonları ve organizasyonları bakımından karşılaştırılması.
3. Hafta  Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları: Yapı, fonksiyon, Etkileşim.
4. Hafta  Adrenal korteks hormonları: Yapı, fonksiyon, Etkileşim, İlaçlar.
5. Hafta  Glukokortikoid, mineralokortikoid ilaçlar ve etki mekanizmaları.
6. Hafta  Steroid bağlayıcı, G-Protein kenetli reseptörler: İlaç keşfi için yeni hedefler.
7. Hafta  Androjen reseptör ko-faktör etkileşmeleri: İlaç keşfi için yeni hedefler.
8. Hafta  Tiroid ve paratiroid bezini ve fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar.
9. Hafta  Nükleer hormon reseptörleri: İlaç keşfi için yeni hedefler.
10. Hafta  Ön hipofiz bezini ve fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar.
11. Hafta  Büyüme hormonu, büyüme hormonu salgılatıcı reseptör etkililiği ve ilaçlar.
12. Hafta  Pankreas ve gastroenteropankreatik hormonları etkileyen ilaçlar.
13. Hafta  İnsülin reseptörü ve insülin-benzeri büyüme faktörü sinyal iletimi mekanizmaları.
14. Hafta  İştahın düzenlenmesi ve obezitenin tedavisinde yeni ilaç hedefi olarak barsak hormonları.Obezitenin hedeflenmiş farmakolojisi.
15. Hafta  Bulunmamaktadır
16. Hafta  Bulunmamaktadır
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
7
3
21
 Sunum
6
2
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
12
2
24
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.X
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Çimen KARASU ve anabilim dalımızdaki diğer öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.cimenkarasu.org)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Cimen Karasu Zafer Güney Canan Uluoglu , sevil ilhan , Süreyya BARUN , Ergin Dilekoz , Gokce Ozturk )