GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLİMSEL VERİYE ULAŞMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ/FRL-4020
Dersin Adı: BİLİMSEL VERİYE ULAŞMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Ergin Dileköz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/edilekoz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  edilekoz@gmail.com, edilekoz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Literatür tarama yöntemleri (literatür takip etme, amaca uygun makale seçme) ve ulaşılması hedeflenen bilgilerin derlenmesini öğrenir.
Belli bir konuda derlenmiş bilginin veya araştırma sonuçlarının sunumu ile ilgili olarak yapılacak hazırlıkları kavrar.
Sözlü ve yazılı sunum yapma gibi becerileri kazanır.
Bilimsel araştırma projesi hazırlayıp sunabilir.
Farmakolojik araştırmalarda kullanılan ölçüm yöntemleri ve elde edilen verilerin değerlendirilme, analiz, yorumlanması, tablo/grafik halinde gösterimi
Farmakolojik araştırmalarda bilgisayar kullanılarak yapılabilecek işlemleri değerlendirip çözümleyebilir.



 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Biyoistatistik.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Veri, bilgi (elde edilmesi, saklanması vb.), veri işleme ve genel kavramlar
2. Hafta  Hedeflerin belirlenmesi, bilgiye ulaşma (isabetli kaynaklar),ulaşılan bilgilerin derlenmesi
3. Hafta  Belli bir konuda derlenmiş bilginin veya araştırma sonuçlarının sunumu ve ilişkili metodolojiler
4. Hafta  Ölçme ile ilgili temel kavramlar, ölçme sonuçlarının çeşitli kararlar için kullanılması, değerlendirme ve türleri
5. Hafta  Medikal ve farmakolojik araştırmalar için internet olanakları-I Medikal ve farmakolojik araştırmalar için internet olanakları-II
6. Hafta  Tıp Bilişimi
7. Hafta  Sözlü sunum yapma becerileri - I (anlatım biçimi, iyi anlatım kuralları ve dil etkinliği, sunum programları)
8. Hafta  Sözlü sunum yapma becerileri – II (aktarmalar: Doğrudan, dolaylı ve çevirerek aktarma)
9. Hafta  Sözlü sunum yapma becerileri – II (uygulama)
10. Hafta  Bilimsel araştırma projesi hazırlama teknikleri
11. Hafta  Farmakolojik araştırmalarda kullanılan ölçüm yöntemleri- I (verilerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi)
12. Hafta  Farmakolojik araştırmalarda kullanılan ölçüm yöntemleri- II (verilerin istatistiksel analizi, yorumlanması, tablo/grafik halinde gösterimi, bilgisayar
13. Hafta  Bilimsel araştırma makalesi yazımı (yayının aşamaları ve iş programı)
14. Hafta  Bilimsel yayın türleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Önerilen kaynaklar: Güncel literatür bilgileri, bilgisayar yazılımları, internet olanakları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yoktur
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
5
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
3
27
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
2
6
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
151
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X