GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İYİ KLİNİK UYGULAMALARI VE BİLİM ETİĞİ/FRL-5130
Dersin Adı: İYİ KLİNİK UYGULAMALARI VE BİLİM ETİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Molekülden ilaca giden yoldaki preklinik ve klinik araştırma süreçlerini tanımlayabilme, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilme. Klinik araştırma faz çalışmalarını açıklar, etik yönlerini tartışır
Klinik araştırmalardaki etik kavram ve ilkeleri açıklayabilme ve etik sorunları yorumlama.
Ulusal ve uluslararası düzenlemelerin içeriğini kavramak
Bir klinik araştırmada farmakoloğun rolünü ve sorumluluğunu tanımlayabilme
Bir klinik araştırma projesi hazırlayıp, tüm ekleri ile beraber (Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu, olgu rapor formu...) "Klinik Araştırmalar Etik Kurulu"na sunabilme
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir klinik araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Beşeri tıbbi ürünler klinik araştırmaları (Faz 1,2,3,4)
2. Hafta  İKU kilavuzu
3. Hafta  İKU kilavuzu
4. Hafta  İKU kilavuzu
5. Hafta  IKU Kılavuzu klinik araştırma terminolojisi uygulaması
6. Hafta  Helsinki Bildirgesi
7. Hafta  Gönüllüler ve etik, BGOF (Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu)
8. Hafta  S.B. TİTCK Klinik Araştırmalar Yönetmeliği
9. Hafta  S.B. TİTCK Klinik Araştırmalar Yönetmeliği
10. Hafta  Biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik çalışmaları Gözlemsel ilaç çalışmaları
11. Hafta   Sağlık beyanlı ürünlerin klinik araştırmaları
12. Hafta  BGOF uygulaması
13. Hafta  Hazırlanan EK başvuru dosyasının tartışılması
14. Hafta  Hazırlanan EK başvuru dosyasının incelenmesi ve yazılı sınav
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
20
0
 Projeler
40
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
6
4
24
 Rapor hazırlama
10
4
40
 Sunu hazırlama
6
4
24
 Sunum
6
3
18
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
3
15
 Diğer
6
2
12
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALININ TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (culuoglu@yahoo.com cimenkrs@gmail.com zaferguney@yahoo.com sbarun99@hotmail.com edilekoz@gmail.com soilhan@Hotmail.com gokcesevimozturk@hotmail.com )