GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOKTORA TEZ DÖNEMİ/3200999
Dersin Adı: DOKTORA TEZ DÖNEMİ
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 30
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Çimen KARASU, Prof.Dr. Canan ULUOĞLU, Prof.Dr. Zafer GÜNEY, Prof.Dr. Süreyya BARUN, Doç.Dr. Sevil Özger İLHAN, Doç. Dr. Ergin DİLEKÖZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/edilekoz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  edilekoz@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Özgün bir bilimsel veya teknolojik problemi kurgulamayı öğrenir.
Hipotez kurmayı ve test etmeyi öğrenir.
Hipotezi test edecek deney düzeneğini kurmayı, kullanmayı ve deneysel araştırma protokollerini öğrenir.
Deney sonuçlarının kurulan hipotezi doğrulayıp doğrulamadığını belirleyebilecek istatistik uygulamalar konusunda beceri kazanır.
Deneylerden elde edilen bulguları bilimsel bir makale haline getirebilmeyi öğrenir.
Tez projesi süresince hem entelektüel hem de uygulama alanlarında projenin ilk ismi olabilecek düzeyde katkıda bulunma becerisini elde eder. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Öngörülen kredileri tamamlamış ve yeterlik sınavını geçmiş olmak.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Konu belirlenmesi.
2. Hafta  Literatür taraması.
3. Hafta  Deneysel çalışmanın dizaynı.
4. Hafta  Gerekli deney düzeneğinin kurulması.
5. Hafta  Deneylerin yapılması.
6. Hafta  Deneylerin yapılması.
7. Hafta  Deneylerin yapılması.
8. Hafta  Deneylerin yapılması.
9. Hafta  Deneylerin yapılması.
10. Hafta  Deneylerin yapılması.
11. Hafta  Deneylerin yapılması.
12. Hafta  Deneylerin yapılması.
13. Hafta  Sonuçların değerlendirilmesi ve tez yazımı.
14. Hafta  Sonuçların değerlendirilmesi ve tez yazımı.
15. Hafta  Sonuçların değerlendirilmesi ve tez yazımı.
16. Hafta  Sonuçların değerlendirilmesi ve tez yazımı.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Literatür ve kaynak kitaplar.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
16
10
160
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
10
160
 Materyal tasarlama, uygulama
16
23
368
 Rapor hazırlama
4
10
40
 Sunu hazırlama
4
5
20
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
750
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
30
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
30
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X