GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ/FRL-3020
Dersin Adı: OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Otonom sinir sisteminin (OSS) anatomisini ve fizyolojisini açıklayabilmeli
Sempatik ve parasempatik sistem nörotransmiterlerinin sentez ve salgılanma sürecini ve bu süreçlere etki eden kimyasalları açıklayabilmeli
Sempatik ve parasempatik sistem reseptörlerini, reseptör dağılımını, sinyal mekanizmalarını açıklayabilmeli
Sempatik ve parasempatik sistemin etkilerini açıklayabilmeli
Sempatomimetik ve sempatolitik ilaçları, etki mekanizmalarını, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını, advers etkilerini,ilaç etkileşmelerini açıklayabilmelidir
Parasempatomimetik ve parasempatolitik ilaçları, etki mekanizmalarını, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını, advers etkilerini,ilaç etkileşmelerini açıklayabilmelidir
Otonom gangliyonlar üzerine etkili ilaçları, etki mekanizmalarını, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını, advers etkilerini, ilaç etkileşmelerini açıklayabilmelidir
Glokom tedavisinde kullanılan ilaçları ve etki mekanizmalarını açıklayabilmelidir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Otonom sinir sisteminin (OSS) anatomisini ve fizyolojisi
2. Hafta  Sempatik ve parasempatik sistem nörotransmiterlerinin sentez ve salgılanma sürecini ve bu süreçlere etki eden kimyasallar
3. Hafta  Sempatik ve parasempatik sistem reseptörlerini, reseptör dağılımını, sinyal mekanizmaları
4. Hafta  Sempatik ve parasempatik sistemin etkileri
5. Hafta  Parasempatomimetik ilaçlar
6. Hafta  Parasempatolitik ilaçlar
7. Hafta  Sempatomimetik ilaçlar
8. Hafta  Sempatolitik ilaçlar
9. Hafta  Otonom gangliyonlar üzerine etkili ilaçlar
10. Hafta  Glokom tedavisinde kullanılan ilaçlar
11. Hafta  Öğrenci sunumu
12. Hafta  Öğrenci sunumu
13. Hafta  Olgu tartışmaları
14. Hafta  Olgu tartışmaları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
5
6
30
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
224
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://med.gazi.edu.tr/posts/view/title/tibbi-farmakoloji-22137)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (culuoglu@yahoo.com , cimenkrs@gmail.com , zguney@gazi.edu.tr , sbarun99@hotmail.com , soilhan@hotmail.com , edilekoz@gmail.com , gokcesevimozturk@yahoo.com)