GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ/FRL-3020
Dersin Adı: OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Canan Uluoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yusufs
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  culuoglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Otonom sinir sisteminin (OSS) anatomisini ve fizyolojisini açıklayabilmeli
Sempatik ve parasempatik sistem nörotransmiterlerinin sentez ve salgılanma sürecini ve bu süreçlere etki eden kimyasalları açıklayabilmeli
Sempatik ve parasempatik sistem reseptörlerini, reseptör dağılımını, sinyal mekanizmalarını açıklayabilmeli
Sempatik ve parasempatik sistemin etkilerini açıklayabilmeli
Sempatomimetik ve sempatolitik ilaçları, etki mekanizmalarını, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını, advers etkilerini,ilaç etkileşmelerini açıklay
Parasempatomimetik ve parasempatolitik ilaçları, etki mekanizmalarını, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını, advers etkilerini,ilaç etkileşmelerini
Otonom gangliyonlar üzerine etkili ilaçları, etki mekanizmalarını, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını, advers etkilerini,ilaç etkileşmelerini aç
Glokom tedavisinde kullanılan ilaçları ve etki mekanizmalarını açıklayabilmeli

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen ders kardiyovasküler farmakolojidir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Otonom sinir sisteminin (OSS) anatomisini ve fizyolojisi
2. Hafta  Sempatik ve parasempatik sistem nörotransmiterlerinin sentez ve salgılanma sürecini ve bu süreçlere etki eden kimyasallar
3. Hafta  Sempatik ve parasempatik sistem reseptörlerini, reseptör dağılımını, sinyal mekanizmaları
4. Hafta  Sempatik ve parasempatik sistemin etkileri
5. Hafta  Parasempatomimetik ilaçlar
6. Hafta  Parasempatolitik ilaçlar
7. Hafta  Sempatomimetik ilaçlar
8. Hafta  Sempatolitik ilaçlar
9. Hafta  Otonom gangliyonlar üzerine etkili ilaçlar
10. Hafta  Glokom tedavisinde kullanılan ilaçlar
11. Hafta  Öğrenci sunumu
12. Hafta  Öğrenci sunumu
13. Hafta  Olgu tartışmaları
14. Hafta  Olgu tartışmaları
15. Hafta  Soru çözümü
16. Hafta  SINAV
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Katzung and Trevor, Basıc & Clinical Pharmacology, Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Workbook aııd Casebook for Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. Copyright © 2016, by The McGraw-Hill Companies, Case Files Pharmacology, Third edition, Lange, 2014
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
5
3
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
9
3
27
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X