GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GENEL FARMAKOLOJİ/FRL-3040
Dersin Adı: GENEL FARMAKOLOJİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Farmakolojinin tanım ve kavramlarını öğrenir
İlaçların uygulama yollarına ilişkin absorbsiyon özelliklerini anlar
İlaç dağılım ve bağlanma özelliklerini yorumlayabilir
İlaç biyotransformasyonuna ilişkin kavramları değerlendirebilir
Farmakokinetik parametrelere aşina olur ve zaman-konsantrasyon ilişkilerini açıklayabilir
İlaçların etki mekanizmalarını anlar ve konsantrasyon-etki ilişkilerini açıklayabilir
İlaç etkisini değiştirebilen faktörleri anlar
Farmakokinetik düzeylerde gerçekleşen ilaç etkileşmelerini açıklayabilir
Farmakodinamik düzeylerde gerçekleşen ilaç etkileşmelerini açıklayabilme
Farmakogenetiğin ilaç etkisindeki önemine aşina olur

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Farmakolojide tanımlar ve kavramlar, ilaçların sınıflandırılması, adlandırılması, ilaç hazırlanış şekilleri, akılcı ilaç tedavisinin esasları
2. Hafta  İlaç uygulama yolları ve İlaçların biyolojik membranları aşma mekanizmaları
3. Hafta  İlaç absorbsiyonu
4. Hafta  İlaç dağılımı ve bağlanma, bağlanma kinetiği, dağılım hacmi ve klinik önemi
5. Hafta  Dağılımı etkileyen faktörler
6. Hafta  Biyotransformasyon
7. Hafta  İlaç eliminasyonu ve klerens
8. Hafta  Etki mekanizmaları ve konsantrasyon-etki ilişkileri
9. Hafta  İlaç etkisini değiştiren kişiye ait faktörler
10. Hafta  Farmakogenetik
11. Hafta  İlaç etkisini değiştiren ilaca ve uygulamaya ilişkin faktörler
12. Hafta  İlaç-gıda ve ilaç-test etkileşmeleri
13. Hafta  İlaç-ilaç etkileşmeleri
14. Hafta  İlaç toksisitesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
20
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
80
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
11
6
66
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
11
6
66
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
6
30
 Diğer
3
3
9
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.X
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Tıbbi Farmakoloji AD. Öğretim Üyelerince verilir.)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()