GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GENEL FARMAKOLOJİ/FRL-3040
Dersin Adı: GENEL FARMAKOLOJİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Çimen KARASU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.cimenkarasu.org e-postası hzengil@gazi.edu.tr websitem.gazi.edu.tr/site/hzen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  karasu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Farmakolojinin tanım ve kavramlarını öğrenir
İlaçların uygulama yollarına ilişkin absorbsiyon özelliklerini anlar
İlaç dağılım ve bağlanma özelliklerini yorumlayabilir
İlaç biyotransformasyonuna ilişkin kavramları değerlendirebilir
Farmakokinetik parametrelere aşina olur ve zaman-konsantrasyon ilişkilerini açıklayabilir
İlaçların etki mekanizmalarını anlar ve konsantrasyon-etki ilişkilerini açıklayabilir
İlaç etkisini değiştirebilen faktörleri anlar
Farmakokinetik düzeylerde gerçekleşen ilaç etkileşmelerini açıklayabilir
Farmakodinamik düzeylerde gerçekleşen ilaç etkileşmelerini açıklayabilme
Farmakogenetiğin ilaç etkisindeki önemine aşina olur
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  - Farmakolojide tanımlar ve kavramlar, ilaçların sınıflandırılması, adlandırılması, ilaç hazırlanış şekilleri, akılcı ilaç tedavisinin esasları
2. Hafta  İlaç uygulama yolları ve İlaçların biyolojik membranları aşma mekanizmaları
3. Hafta  İlaç absorbsiyonu
4. Hafta  İlaç dağılımı ve bağlanma, bağlanma kinetiği, dağılım hacmi ve klinik önemi
5. Hafta  Dağılımı etkileyen faktörler
6. Hafta  Biyotransformasyon
7. Hafta  İlaç eliminasyonu ve klerens
8. Hafta  Etki mekanizmaları ve konsantrasyon-etki ilişkileri
9. Hafta  İlaç etkisini değiştiren kişiye ait faktörler
10. Hafta  Farmakogenetik
11. Hafta  İlaç etkisini değiştiren ilaca ve uygulamaya ilişkin faktörler
12. Hafta  İlaç-gıda ve ilaç-test etkileşmeleri
13. Hafta  İlaç-ilaç etkileşmeleri
14. Hafta  İlaç toksisitesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kayaalp, S.O., Tıbbi Farmakoloji, Hacettepe-Taş, 15. Baskı, 2011
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Sözlü anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
20
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
80
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
10
1
10
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
6
5
30
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmakoloji disiplininin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek beceriye sahip olur.X
2
İlaç etkisine ilişkin temel kavramları öğrenir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini kavramış olur.X
3
- İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri öğrenir.X
4
Farmakoloji ile ilgili deneysel hastalık modellerini öğrenir ve bu modelleri yürütebilecek donanımı elde eder, deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.X
5
- İlaç tarama testleri ve bu testlerin uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.X
6
Hücrelerin işlevlerini düzenleyen moleküler mekanizmaları, hücrede uyarı ileti sistemlerini ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.X
7
Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.X
8
Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.X
9
Organizmadaki fizyolojik süreçleri bağlı oldukları sistemler çerçevesinde kavrar, patolojik değişiklikleri hakkında bilgi edinir ve bu durumlarla ilişkili ilaçların etki mekanizmalarını öğrenir.X
10
Moleküler, hücresel farmakoloji ve sistemler farmakolojisi düzeyinde geniş ve geçerli bilgi ile mekanizmaları açıklayabilir, spesifik araştırma alanına yönelik detaylı bilgi ile kavramları tartışabilir.X