GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI I/FRL-3010
Dersin Adı: İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hücreler arası ve hücre içi haberleşmelerin genel kurallarını, ilkelerini ve karakteristiklerini tanımlama,
Reseptör tiplerini, reseptör makromolekülünün yapısını, fonksiyon biçimlerini ve reseptör-ligand etkileşmelerinin sonuçlarını açıklayabilme,
Endojen, ekzojen ligand tiplerini, reseptörlerin yakıt molekülleri ve ilaçlar olarak ligandlarını tanımlayabilme,
Reseptör-ligand etkileşiminin kinetigini, bu kinetiği değiştiren, dolayısıyla hücre yanıtını değiştiren faktörleri tartışabilme,
Hücre cevabını ve son etkiyi belirleyecek olan reseptör sonrası sinyal iletimi basamaklarını genel ilkeleriyle açıklayabilmeli, tartışabilme,
Membran reseptörleri-ligand etkileşmeleri sonrasında membranda gelişen değişimleri ve agonist/antagonist kavramlarını, invers agonizmayı açıklayabilme
G-proteini ile kenetli reseptörler, effektör makromoleküller, ikinci haberciler, tirozin kinaza-bağlı reseptör etkileşmelerini tanımlayabilme,
Farklı hücre tiplerinde G-proteini aracılı sinyal iletimi basamaklarını ve iletimde rol oynayan aracı proteinleri ve fonksiyonlarını tanımlayabilme,
Hücre içi organellerin sinyal iletimindeki fonksiyonlarını,bozukluk durumlarını açıklayabilmeli,ilaç hedefi tartışabilme,
Hücre canlılığı, ölümü ve farklılaşmasını düzenleyen sinyal iletimi basamaklarını tanımlayabilmeli ve yeni ilaç hedeflerini tartışabilme,

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hücreler arası ve hücre içi haberleşmelerin biyolojisi, genel kuralları ve filozofisi,
2. Hafta  Reseptör tipleri, reseptör makromolekülünün düzenlenmesi ve reseptör proteini sentez ve düzenlenmesinde etkili faktörler,
3. Hafta  Reseptör-ligand etkileşim biçimleri, reseptör-ligand etkileşimini değiştiren faktörler,
4. Hafta  Ekzojen ve endojen ligandların tanımlanması, besin olarak alınan yakıtlardan ilaç molleküllerine uzanan çizgide reseptörlerin liganda afinitesi,
5. Hafta  Reseptör-ligand etkileşmelerinin biçimi, ligandın reseptöre afinitesini değiştiren faktörler, agonist, antagonist ligandların durumu,
6. Hafta  Reseptör-ligand etkileşmelerinin kinetigini: Kinetiği ve dolayısıyla hücre yanıtını değiştiren faktörler,
7. Hafta  İlaca verilen hücresel cevabın, reseptör-ligand kinetigini değiştiren faktörler bakımından tartışılması,
8. Hafta   Memran reseptörlerinin genel biyolojisi ve ligandları, ligand-reseptör etkileşmesinin genel kuralları,
9. Hafta  G-proteini ile kenetli reseptörler, membrandaki efektör makromoleküller,
10. Hafta  Sinyali hücre içine taşıyan ikinci haberciler ve bu düzeyde etkili ilaç molekülleri,
11. Hafta  G-proteini ile kenetli reseptör sonrası sinyal iletimi basamaklarına genel bakış, hücre ve ligand tipleri bakımından örnekler,
12. Hafta  G-proteini ile kenetli reseptör-ligand etkileşim defektleri,değişmiş hücre cevabı ve invers agonizma,
13. Hafta  Tirozin kinaza-bağlı reseptör-ligand etkileşimlerinin fizyolojisi ve patolojinin hücreden hastalık boyutu sürecinde tartışılması,
14. Hafta  Peptid yapılı endojen ligandların hücre içi sinyal iletimi: patoloji ve ilaç,
15. Hafta  Bulunmamaktadır.
16. Hafta  Bulunmamaktadır.
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
6
3
18
 Sunum
6
1
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
11
3
33
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.X
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Çimen KARASU ve anabilim dalımızdaki diğer öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.cimenkarasu.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Cimen Karasu Zafer Güney Canan Uluoglu , sevil ilhan , Süreyya BARUN , Ergin Dilekoz , Gokce Ozturk )