GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RADYOGRAFLARDA GÖRÜNTÜ VEREBİLEN YUMUŞAK DOKU KALSİFİKASYONLARI VE OSİFİKASYONLARI/ODR-6110
Dersin Adı: RADYOGRAFLARDA GÖRÜNTÜ VEREBİLEN YUMUŞAK DOKU KALSİFİKASYONLARI VE OSİFİKASYONLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yumuşak doku kalsifikasyonları ve ossifikasyonları tanımlar ve sınıflandırır.
Yumuşak doku kalsifikasyonları ve ossifikasyonların genel klnik ve radyografik bulgularını açıklar.
Extra-oral radyografik görüntülerde izlenen yumuşak doku kalsifikasyonlarını ve ossifikasyonların klinik ve radyografik bulgularını tanımlar.
İntra-oral radyografik görüntülerde izlenen yumuşak doku kalsifikasyonlarını ve ossifikasyonların klinik ve radyografik bulgularını tanımlar.
Radyograflarda belirlenen yumuşak doku kalsifikasyonları ve ossifikasyonlarını diğer lezyonlardan ayırtedebilir.
Yumuşak doku kalsifikasyonlarının nedenlerini açıklar.
Dentomaksillofasiyal bölgedeki ossifikasyonların nedenlerini açıklar.
Dentomaksillofasiyal bölgedeki yumuşak doku kalsifikasyonları ve ossifikasyonlarında gerekli ek görüntüleme yöntemlerini sıralar ve raporlar.
Dentomaksillofasiyal bölgedeki yumuşak doku kalsifikasyonları ve ossifikasyonlarında tedavi planlaması yapar.
Dentomaksillofasiyal bölgedeki yumuşak doku kalsifikasyonları ve ossifikasyonlarında, gerekli durumlarda medikal konsültasyon ister.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kalsfikasyon ve ossfifikasyonun tanımı, tipleri
2. Hafta  Kalsfikasyon ve ossfifikasyonun oluşum mekanizmaları
3. Hafta  Eşlik edebilen klinik bulgular
4. Hafta  Eşlik edebilen sistemik hastalıklar
5. Hafta  Eşlik edebilen sistemik hastalıklar
6. Hafta  Lenf nodlarındaki kalsifikasyonlar
7. Hafta  Tonsillerdeki kalsifiksyonlar
8. Hafta  Arterial kalsifikasyonlar
9. Hafta  Venlerde görülebilen kalsifikasyonlar
10. Hafta  Tükürük bezlerinde görülebilen kalsifikasyonlar
11. Hafta  Tükürük bezlerinde görülebilen kalsifikasyonlar
12. Hafta  Larerngial kıkırdakta görülebilen kalsifikasyonlar
13. Hafta  Burun ve sinüste görülebilen kalsifiksyonlar
14. Hafta  Stilohyoid ligamentte görülebilen kalsifiksyonlar
15. Hafta  Deride görülebilen ossifikasyonlar
16. Hafta  Kaslarda, tendonlarda ve ligamentlerde görülebilen ossifikasyonlar
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
10
 Pratik
1
10
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
3
2
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
77
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Program bitiminde öğrenci ağız, diş ve çenelerde klinik ve radyolojik muayene ve değerlendirme yapar.X
2
Program bitiminde öğrenci hastanın dental ve tıbbi bulgularını değerlendirir, ilişkilendirir ve ön tanı oluşturur.X
3
Program bitiminde öğrenci klinik, laboratuar ve radyolojik bulguları değerlendirir, birleştirir ve tanıya ulaşır.X
4
Program bitiminde öğrenci ağız, diş ve çenelerde belirti veren sistemik hastalıkları ayırt eder ve diş hekimliği açısından değerlendirir.X
5
Program bitiminde öğrenci orofasiyal ağrı mekanizması, ağrı tiplerini, etyopatgenizini değerlendirir ve orofasiyal ağrı tiplerini ayırt eder.X
6
Program bitiminde öğrenci çene kemiklerinde görülen hastalıkların belirtilerini tanır.X
7
Program bitiminde öğrenci ağız mukozasının lezyonları için klinik tanı yöntemlerini uygular, teşhis eder, klinik ve patolojik sonuçları değerlendirir ve cerrahi olmayan tedavilerini yapar.X
8
Program bitiminde öğrenci radyasyonun fiziksel özelliklerini ve madde ile etkileşimini açıklar. Röntgen filmlerinin özelliklerini tanımlar, gerekli radyografik yöntemin endikasyonunu koyar ve görüntü oluşturur.X
9
Program bitiminde öğrenci dijital görüntüleme elemanlarını tanır, görüntüleri arşivler ve iletir.X
10
Program bitiminde öğrenci görüntü kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için gerekenleri yapar.X
11
Program bitiminde öğrenci ağız, diş ve çene radyolojisinde ileri görüntüleme tekniklerini uygular.X
12
Program bitiminde öğrenci görüntüleri yorumlar ve yorumları rapor halinde sunar.X
13
Program bitiminde öğrenci iyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik etkilerini, korunma yöntemlerini ve hukuki sorumluluklarını bilir.X
14
Program bitiminde öğrenci ağız, diş ve çene radyolojisinde enfeksiyon kontrolü prosedürlerini bilir ve uygular.X
15
Program bitiminde öğrenci fokal enfeksiyon değerlendirmesi yapar.X
16
Program bitiminde öğrenci uygun tedavi yöntemlerini belirler, ideal tedavi planlaması, hastaya özgü tedavi planlaması ve acil tedavi planlaması yapar. Gerektiği takdirde hastaları ilgili medikal ve dental bölümlere konsulte etme kararını alır.X
17
Program bitiminde öğrenci araştırma faaliyetlerini planlar, yürütür ve sonlandırır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İlkay Peker)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( www.websitem.gazi.edu.tr/site/ilkay)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( ilkay@gazi.edu.tr , drilkaypeker@gmail.com)