GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇENE KEMİKLERİNİN KALİTE VE KANTİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN RADYOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLE/ODR-6090
Dersin Adı: ÇENE KEMİKLERİNİN KALİTE VE KANTİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN RADYOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLE
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kemik metabolizmasını bilir
Çene kemiklerini etkileyen metabolik kemik hastalıklarını bilir
Metabolik kemik hastalıklarında radyografik bulguları bilir
İntraoral radyografik görüntülerde kortikal ve trabeküler kemik kalitesi analizi yapar
Ekstraoral radyografik görüntülerde kortikal ve trabeküler kemik kalitesi analizi yapar
Fraktal görüntü analiz yönteminin tanımlanmasını yapar
Fraktal görüntü analizi yapar
Bilgisayar destekli analiz yöntemlerindeki yeni gelişmeleri bilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kemik metabolizmasını
2. Hafta  Çene kemiklerini etkileyen metabolik kemik hastalıkları
3. Hafta   Metabolik kemik hastalıklarında radyografik bulgular
4. Hafta   Panoramik görüntülerde kullanılan radyomorfometrik indeksler
5. Hafta   İntraoral radyografik görüntülerde kortikal ve trabeküler kemik kalitesi analizi
6. Hafta   Ekstraoral radyografik görüntülerde kortikal ve trabeküler kemik kalitesi analizi
7. Hafta   İntraoral radyograflarda kemik mineral yoğunluğu değerlendirmesi
8. Hafta   Ekstraoral radyograflarda kemik mineral yoğunluğu değerlendirmesi
9. Hafta   Fraktal görüntü analiz yönteminin tanımı
10. Hafta   Direkt dijital intraoral görüntüler üzerinde fraktal görüntü analizi
11. Hafta   İndirekt dijital intraoral görüntüler üzerinde fraktal görüntü analizi
12. Hafta   Direkt dijital ekstraoral görüntüler üzerinde fraktal görüntü analizi
13. Hafta  Indirekt dijital ekstraoral görüntüler üzerinde fraktal görüntü analizi
14. Hafta   Bilgisayar destekli analiz yöntemlerindeki yeni gelişmeler
15. Hafta   Bilgisayar destekli analiz yöntemlerindeki yeni gelişmeler
16. Hafta   Bilgisayar destekli analiz yöntemlerindeki yeni gelişmelerin uygulanması
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
10
 Pratik
1
10
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
3
2
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Program bitiminde öğrenci ağız, diş ve çenelerde klinik ve radyolojik muayene ve değerlendirme yapar.X
2
Program bitiminde öğrenci hastanın dental ve tıbbi bulgularını değerlendirir, ilişkilendirir ve ön tanı oluşturur.X
3
Program bitiminde öğrenci klinik, laboratuar ve radyolojik bulguları değerlendirir, birleştirir ve tanıya ulaşır.X
4
Program bitiminde öğrenci ağız, diş ve çenelerde belirti veren sistemik hastalıkları ayırt eder ve diş hekimliği açısından değerlendirir.X
5
Program bitiminde öğrenci orofasiyal ağrı mekanizması, ağrı tiplerini, etyopatgenizini değerlendirir ve orofasiyal ağrı tiplerini ayırt eder.X
6
Program bitiminde öğrenci çene kemiklerinde görülen hastalıkların belirtilerini tanır.X
7
Program bitiminde öğrenci ağız mukozasının lezyonları için klinik tanı yöntemlerini uygular, teşhis eder, klinik ve patolojik sonuçları değerlendirir ve cerrahi olmayan tedavilerini yapar.X
8
Program bitiminde öğrenci radyasyonun fiziksel özelliklerini ve madde ile etkileşimini açıklar. Röntgen filmlerinin özelliklerini tanımlar, gerekli radyografik yöntemin endikasyonunu koyar ve görüntü oluşturur.X
9
Program bitiminde öğrenci dijital görüntüleme elemanlarını tanır, görüntüleri arşivler ve iletir.X
10
Program bitiminde öğrenci görüntü kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için gerekenleri yapar.X
11
Program bitiminde öğrenci ağız, diş ve çene radyolojisinde ileri görüntüleme tekniklerini uygular.X
12
Program bitiminde öğrenci görüntüleri yorumlar ve yorumları rapor halinde sunar.X
13
Program bitiminde öğrenci iyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik etkilerini, korunma yöntemlerini ve hukuki sorumluluklarını bilir.X
14
Program bitiminde öğrenci ağız, diş ve çene radyolojisinde enfeksiyon kontrolü prosedürlerini bilir ve uygular.X
15
Program bitiminde öğrenci fokal enfeksiyon değerlendirmesi yapar.X
16
Program bitiminde öğrenci uygun tedavi yöntemlerini belirler, ideal tedavi planlaması, hastaya özgü tedavi planlaması ve acil tedavi planlaması yapar. Gerektiği takdirde hastaları ilgili medikal ve dental bölümlere konsulte etme kararını alır.X
17
Program bitiminde öğrenci araştırma faaliyetlerini planlar, yürütür ve sonlandırır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Zühre Akarslan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/~zuhre)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (zakarslan@gazi.edu.tr)