GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ZANAAT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM PRATİĞİ/5171343
Dersin Adı: ZANAAT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM PRATİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Tasarım ve zanaat pratiklerini disiplinlerarası bağlamda ilişkilendirme
Geleneksel zanaatin modern tasarım pratiğinde ele alınışını değerlendirebilme
Üretim etkinliğinin geleneksel ve modern anlamda farklılıklarını derin bir biçimde inceleyebilme
Sanatı, gerek geleneksel zanaat gerek modern tasarım kültürü içinde konumlandırabilme
Gelenekselden moderne geçişin tasarım eğitimi üzerindeki yansımaları hakkında bilgi sahibi olabilme
Zanaatin farklı modernist pratiklerde endüstri tasarımına katkısı üzerine bilgi sahibi olabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  Endüstri Devrimi, geleneksel üretimden seri imalata geçiş ve sonuçları
3. Hafta  Modernizm kavramı, gelenek ve modernizm ilişkisi, geleneğin modernist pratikte konumlanışı.
4. Hafta  Teknoloji, endüstri, zanaat üretimi. Zanaat geleneğinin modern üretim pratiğinde ele alınış ve entegrasyon biçimleri.
5. Hafta  Seri üretim ve getirisi olarak standartlaşma, patent, kalite kontrol gibi kavramların zanaat ile ilişkileri.
6. Hafta  Teknoloji ve zanaat ilişkilerinin modern tasarım eğitimi üzerindeki yansımaları.
7. Hafta  vize
8. Hafta  Tasarım ve kültür,
9. Hafta  Tasarım ve zanaat, arts and crafts akımından başlayarak zanaatle ilişkilendirilen belirli stiller
10. Hafta  Sanat ve endüstrinin sanat içinde ele alınışı
11. Hafta  Tasarım pratiği ve sanat
12. Hafta  Sunum; zanaat ve tasarım üzerine eğitsel perspektifler
13. Hafta  Sunum; zanaat ve metalaşma üzerine yerel-global yansımalar
14. Hafta  Sunum; metalaşma, sanat ve zanaat
15. Hafta  Sunum; küçük ölçekli üretimin ideolojisi ve sosyal-teknolojisi
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
70
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
5
75
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
5
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
10
30
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı araştırma alanı ile ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi, öğrenme ve değerlendirme stratejileri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma strateji, taktik ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahip olur ve kullanır.X
3
Kuram ve kılgı bütünlüğü içerisinde, problem tanımlamak, çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere dayalı bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme ve sonuçlarına dönük diyaloğa girme becerisine sahiptir.X
4
Akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki kararlılık ortaya koyar.X
5
Birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik sergiler.X
6
Alanı ile ilgili teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerleme amacına dayanan öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde yetkinliğe sahiptir.X
7
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.X
8
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirecek yetkinliğesahiptir.X
9
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili karmaşık sorunları eleştirel bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler, karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olurX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Dilek Akbulut)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/dilekakbulut)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (dilekakbulut@gazi.edu.tr)