GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI/5141343
Dersin Adı: ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Alternatif enerji kaynaklarının endüstride enerji tasarrufu açısından önemini bilir
Alternatif enerji kaynaklarının çevre açısından önemini kavrar
Rüzgar türbini sistemlerinin çalışma prensiplerini bilir
Rüzgar türbini sistemlerinin tasarım parametrelerini bilir ve farklı tasarım modelleri üzerinde çalışmalar yürütebilir
Güneş kolektörlerinin çalışma esaslarını bilir
Güneş kolektörü sistemlerinin tasarım parametrelerini değerlendirebilir ve farklı tasarım modelleri uygulayabilir
Güneş pili sistemleri ve güneş pillerinin tasarım esaslarını anlar
Güneş paneli sistemleri uygulaması konusunda bilgi sahibidir
Yakıt pili uygulamalarını bilir
Hidrojen enerjisi ve motorlarda kullanımını kavrar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Alternatif enerji kaynaklarının sınıflandırılması, Dünya’da ve Türkiye’de alternatif enerji kullanımına ilişkin oranlar ve örnekleri
2. Hafta  Alternatif enerji sistemlerinin çevre açısından önemi
3. Hafta  Rüzgar enerjisi, rüzgar türbini sistemlerinin tasarımı
4. Hafta  Rüzgar enerjisi, rüzgar türbini sistemlerinin tasarımı
5. Hafta  Rüzgar enerjisi, rüzgar türbini sistemlerinin tasarımı
6. Hafta  Güneş enerjisi, güneş kolektörlerinin tasarımı
7. Hafta  Güneş enerjisi, güneş kolektörlerinin tasarımı
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Güneş pilinin yapısı, güneş pili sistemlerinin tasarımı
10. Hafta  Güneş pilinin yapısı, güneş pili sistemlerinin tasarımı
11. Hafta  Güneş pilinin yapısı, güneş pili sistemlerinin tasarımı
12. Hafta  Kimyasal enerji ve yakıt pilleri
13. Hafta  Yakıt pillerinin tasarım esasları
14. Hafta  Hidrojen enerjisi, motorlarda hidrojen kullanımı
15. Hafta  Hidrojen enerjisi, motorlarda hidrojen kullanımı
16. Hafta  Genel değerlendirme
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
4
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
2
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
3
39
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
4
20
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
4
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı araştırma alanı ile ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi, öğrenme ve değerlendirme stratejileri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma strateji, taktik ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahip olur ve kullanır.X
3
Kuram ve kılgı bütünlüğü içerisinde, problem tanımlamak, çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere dayalı bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme ve sonuçlarına dönük diyaloğa girme becerisine sahiptir.X
4
Akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki kararlılık ortaya koyar.X
5
Birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik sergiler.X
6
Alanı ile ilgili teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerleme amacına dayanan öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde yetkinliğe sahiptir.X
7
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.X
8
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirecek yetkinliğesahiptir.X
9
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili karmaşık sorunları eleştirel bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler, karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olurX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.gyavuzcan.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gyavuzcan@gazi.edu.tr)