GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YETERLİK AŞAMASI/8000043
Dersin Adı: YETERLİK AŞAMASI
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 30
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yeterlilik Komitesi
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili alanlarda yazılı ve sözlü sınav
Temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili alanlarda yeterliliğin sınanması
Temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili alanlarda yeterliliğe sahip olmak


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  En az ders kredisini tamamlamış olmak
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Program kapsamında verilen tüm dersler
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
2. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
3. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
4. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
5. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
6. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
7. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
8. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
9. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
10. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
11. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
12. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
13. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
14. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
15. Hafta  Yeterlilik Sınavına Hazırlık
16. Hafta  Yeterlilik Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Konu ile ilgili tüm kaynaklar
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
10
140
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
10
140
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
 Rapor hazırlama
14
4
56
 Sunu hazırlama
14
5
70
 Sunum
14
5
70
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
14
196
 Diğer
14
5
70
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
742
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
29.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
30
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı araştırma alanı ile ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi, öğrenme ve değerlendirme stratejileri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma strateji, taktik ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahip olur ve kullanır.X
3
Kuram ve kılgı bütünlüğü içerisinde, problem tanımlamak, çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere dayalı bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme ve sonuçlarına dönük diyaloğa girme becerisine sahiptir.X
4
Akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki kararlılık ortaya koyar.X
5
Birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik sergiler.X
6
Alanı ile ilgili teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerleme amacına dayanan öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde yetkinliğe sahiptir.X
7
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.X
8
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirecek yetkinliğesahiptir.X
9
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili karmaşık sorunları eleştirel bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler, karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olurX