GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PATENT MÜHENDİSLİĞİ/5101343
Dersin Adı: PATENT MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İnovasyon süreci ile patent ilişkisini kavrar,
Patentin araştırma veritabanı olarak kullanımının etkilerini bilir,
Patent veri tabanlarını kullanabilir ve söz konusu veri tabanlarından etkin olarak yararlanabilir,
Patent dosyalamasına ilişkin teknik özellikleri bilir,
Patent araştırma ve inceleme raporlarını yorumlayabilir,
Patent, endüstriyel tasarım ve entegre devre topografyaları ile ilgili ulusal ve uluslar arası normları bilir,
Patent tarifnamesi ve istemlerinin yazılması konusunda deneyim sahibidir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Küresel ekonomide sınai mülkiyet kavramı, Paris ve TRIPS anlaşmaları, Türkiye’de Sınai Mülkiyet Hakları
2. Hafta  Patent sisteminin amacı ve önemi; Patent sisteminin temel işlevleri; Patentlenemeyecek buluşlar ve konular, patent ve faydalı modelin ayrımı
3. Hafta  Patentin kullanımı; Ulusal ve uluslararası koruma; Türkiye’de koruma, patent sınıflandırmasının ilkeleri, Patent İşbirliği Anlaşması PCT; Avrupa
4. Hafta  Patentin özellikleri (Yenilik, Buluş Basamağı, Sanayiye Uygulanabilirlik); Tekniğin bilinen durumu konusunda araştırma
5. Hafta  Patentlenebilirlik kriterlerine göre inceleme; Patent inceleme raporu
6. Hafta  Patent başvuru hazırlama (Özet, Tarifname, İstemler, Resimler)
7. Hafta  Patent başvuru hazırlama (Özet, Tarifname, İstemler, Resimler)
8. Hafta  ARA SINAVI
9. Hafta  Patent araştırmasının önemi; Patent araştırma kaynakları; online Türkçe patent veritabanları, İngilizce veritabanları
10. Hafta  Online veri tabanlarının tanıtımı (espacenet, epoline )
11. Hafta  PCT veri tabanının kullanımı; USPTO (Amerikan) veritabanı
12. Hafta  Türk patentlerinde örnek çalışmalar, TPE online veritabanı, Espacenete giriş; araştırma kriterleri; Joker karakter kullanımları
13. Hafta  Uluslar arası patentlerde örnek çalışmalar, PCT ve USPTO veri tabanları, araştırma kriterleri; Joker karakter kullanımları
14. Hafta  Endüstriyel Tasarım Veritabanları
15. Hafta  Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topografyalarına ilişkin başvurular
16. Hafta  Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topografyalarına ilişkin başvurular
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
4
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
2
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
3
39
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
4
20
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
9
18
 Diğer
8
2
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı araştırma alanı ile ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi, öğrenme ve değerlendirme stratejileri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma strateji, taktik ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahip olur ve kullanır.X
3
Kuram ve kılgı bütünlüğü içerisinde, problem tanımlamak, çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere dayalı bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme ve sonuçlarına dönük diyaloğa girme becerisine sahiptir.X
4
Akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki kararlılık ortaya koyar.X
5
Birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik sergiler.X
6
Alanı ile ilgili teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerleme amacına dayanan öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde yetkinliğe sahiptir.X
7
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.X
8
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirecek yetkinliğesahiptir.X
9
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili karmaşık sorunları eleştirel bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler, karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olurX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.gyavuzcan.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gyavuzcan@gazi.edu.tr)