GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TASARIM TEKNOLOJİ ETKİLEŞİMİ/5071343
Dersin Adı: TASARIM TEKNOLOJİ ETKİLEŞİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Tasarım ve Teknoloji süreçleri ile ilişki düzeylerini derinliğine açıklayabilme
Ürün tasarımlarını, “Tasarım Teknoloji Etkileşimi” ekseninde, bilimsel temelde yorumlayabilme
Kavramsal ve etki değerlendirmesi çıktılarını kullanarak akademik platformda kendini ifade edebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Genel değerlendirme; Tasarım, Teknoloji ve kavram tartışması içerisindeki yerimiz, Endüstriyel Tasarım – Endüstri Tasarımı – Endüstri Ürünleri Tasarım
2. Hafta  Kavramsal Çerçeve;Tasarım üzerine etki eden faktörler nelerdir? Sürdürülebilirlik, Toplumsal Etkiler, Teknolojik etkiler, Teknolojiye dayalı inovasyon
3. Hafta  Tasarım/cının ve temelde teknolojiden etkilenme oranı üzerine geniş spektrumlu bir matris
4. Hafta  Etki analizi - Teknoloji etkisine yönelik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi - Göreli Önem/Ağırlık Belirleme
5. Hafta  Araştırma konuları üzerine tartışmalar - metodoloji tartışması
6. Hafta  Metodoloji tartışması ve değerlendirmeler
7. Hafta  Rapor 1- Tasarıma dayalı inovasyon bir ironi midir?
8. Hafta  Rapor 2- Teknolojiye Dayalı inovasyon
9. Hafta  Rapor 3- Bilgi Teknolojilerinin tasarım/cı üzerine etkileri?
10. Hafta  Vize sınavı
11. Hafta  Teknoloji Etkisi üzerine literatür değerlendirmesi - Teknolojinin tasarım üzerindeki yeri – Baskı mı? Esneklik mi? Tasarımın Çağdaş Problemleri –
12. Hafta  Teknoloji Etkisi üzerine literatür değerlendirmesi ve rapor
13. Hafta  Teknoloji Etkisi üzerine rapor yazımı
14. Hafta  Endüstriyel Tasarım – Endüstri Tasarımı – Endüstri Ürünleri Tasarımı Kavramsal çerçevesinde sonuç raporu tartışması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
10
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
5
50
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
20
60
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
202
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı araştırma alanı ile ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi, öğrenme ve değerlendirme stratejileri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma strateji, taktik ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahip olur ve kullanır.X
3
Kuram ve kılgı bütünlüğü içerisinde, problem tanımlamak, çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere dayalı bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme ve sonuçlarına dönük diyaloğa girme becerisine sahiptir.X
4
Akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki kararlılık ortaya koyar.X
5
Birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik sergiler.X
6
Alanı ile ilgili teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerleme amacına dayanan öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde yetkinliğe sahiptir.X
7
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
8
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirecek yetkinliğesahiptir.X
9
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili karmaşık sorunları eleştirel bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler, karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olurX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Abdullah TOĞAY)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/~atogay/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (atogay@gazi.edu.tr)