GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA ARAŞTIRMA YÖNT./5011343
Dersin Adı: ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA ARAŞTIRMA YÖNT.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kavramsal ve teknik araştırma tasarımları arasındaki farkı bilir
Araştırma amacını ve araştırma konusunu formule edebilir
Deneysel, kesitsel ve vaka çalışması temelli araştırma desenlerini bilir
Tesadüfi ve tesadüfi olmayan örnekleme stratejileri hakkında bilgi sahibidir
Veri toplama araçlarını kullanabilir ve içerik analizlerini yapabilir
Nitel ve nicel araştırmalarda veri analizinin temellerini bilir
Deneysel, kesitsel ve vaka çalışmalarında uygun teknik araştırma desenini formule edebilir
Bir boyutlu ya da çok boyutlu konularda uygun değerlendirmeleri yapabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Problemin ve olası çözümlerinin tanımlanması
2. Hafta  Araştırma amacı ve olası araştırma sorularının formulasyonu
3. Hafta  Deneysel, kesitsel ve vakaya dayalı araştırmalar
4. Hafta  Deneysel araştırma deseni, araştırma istatistiğine giriş
5. Hafta  Temel istatistiksel parametreler, korelasyon ve regresyon
6. Hafta  Tesadüfi ve tesadüfi olmayan örneklemeler, endüstri ürünleri tasarımındaki özgün vaka çalışmaları için varyans analizleri
7. Hafta  Özgün vaka çalışmaları için varyans analizleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Özgün vaka çalışmaları için varyans analizleri, karşılaştırmalar
10. Hafta  Özgün vaka çalışmaları için Khi-kare testleri
11. Hafta  Veri toplama araçları, kesitsel araştırma tasarımları
12. Hafta  Toplanan verilerin uygun yöntemlerle analiz edilmesi
13. Hafta  Teknik araştırma deseninin formule edilmesi (analiz ve sentez)
14. Hafta  Teknik araştırma deseninin formule edilmesi (analiz ve sentez)
15. Hafta  Kesitsel ve vakaya dayalı araştırma tasarımları
16. Hafta  Kesitsel ve vakaya dayalı araştırma tasarımları
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
5
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
2
30
 Materyal tasarlama, uygulama
3
4
12
 Rapor hazırlama
5
5
25
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
15
1
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
195
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı araştırma alanı ile ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi, öğrenme ve değerlendirme stratejileri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma strateji, taktik ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahip olur ve kullanır.X
3
Kuram ve kılgı bütünlüğü içerisinde, problem tanımlamak, çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere dayalı bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme ve sonuçlarına dönük diyaloğa girme becerisine sahiptir.X
4
Akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki kararlılık ortaya koyar.X
5
Birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik sergiler.X
6
Alanı ile ilgili teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerleme amacına dayanan öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde yetkinliğe sahiptir.X
7
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.X
8
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirecek yetkinliğesahiptir.X
9
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili karmaşık sorunları eleştirel bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler, karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olurX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.gyavuzcan.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gyavuzcan@gazi.edu.tr)