GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MOBİL KÖTÜCÜL YAZILIM ANALİZİ/5231339
Dersin Adı: MOBİL KÖTÜCÜL YAZILIM ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Alper DOĞRU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Alper DOĞRU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   iadogru@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mobil kötücül yazılım analizi temel yapı taşlarının öğrenilmesi
Verilen bir ortam için mobil kötücül yazılım analizi sistemlerinin tasarımında karşılaşılan temel problemler ve zorluklara etkin çözüm üretebilmesi -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mobil kötücül yazılım giriş
2. Hafta  Mobil Sistem Mimarisi
3. Hafta  Mobil Kötücül Yazılımların davranışları
4. Hafta  Mobil Kötücül Yazılım Tespitinde Kullanılan Veri Setleri
5. Hafta  Mobil Kötücül Yazılım Tespit Araçları
6. Hafta  Mobil Cihazlara Yönelik Saldırılar ve Tespit Yöntemleri
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Mobil Statik analiz
9. Hafta  Mobil Dinamik analiz
10. Hafta  Mobil İmza tabanlı analiz
11. Hafta  Makine öğrenmesi yöntemlerine dayalı mobil analizler
12. Hafta  Mobil Kötücül Yazılım Dönüşümleri
13. Hafta  Mobil Malware Güvenlik Çözümleri
14. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
15. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ken Dunham, Mobile Malware Attacks and Defense, 2008 Ken Dunham, Shane Hartman, Manu Quintans, Jose Andre Morales, Tim Strazzere, Android Malware and Analysis, 2014
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
6
20
 Uygulama
1
20
 Projeler
1
20
 Pratik
2
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
4
2
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
7
49
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
7
49
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.X
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.X
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X