GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KABLOSUZ SENSÖR AĞLARDA GÜVENLİK/5181339
Dersin Adı: KABLOSUZ SENSÖR AĞLARDA GÜVENLİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kablosuz Sensör Ağlar güvenliği konularında karşılaşılabilecek problemlere hem teorik hem de pratik çözümler üretebilecektir.
Kablosuz Sensör Ağları oluşturan sensör düğümlerini kullanabilecektir.
Güvenli Yönlendirme, Güvenli Konumlandırma, Güvenli Protokol, Güvenli Veri Kümeleme, DOS Saldırıları ve savunma konularını doğrudan sensör düğüm üzeri

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kablosuz Sensör Ağlar
2. Hafta  Kablosuz Sensör Ağlarda Güvenlik Gereksinimleri
3. Hafta  Güvenli Yönlendirme
4. Hafta  Güvenli Konumlandırma
5. Hafta  Güvenli Veri Kümeleme
6. Hafta  Fiziksel ve Veri Bağı Katmanında Meydana gelen Hizmet dışı bırakma (DoS) saldırıları ve savunma
7. Hafta  Ağ ve Gönderim Katmanında Meydana gelen Hizmet dışı bırakma (DoS) saldırıları ve savunma
8. Hafta  Arasınav, Güvenlik Protokolleri
9. Hafta  Güvenlik Protokolleri
10. Hafta  Güvenlik Protokolleri
11. Hafta  Sensör Ağ Uygulamaları Güvenliği
12. Hafta  Sensör Düğümler üzerinde Örnek Güvenlik Yazılımları
13. Hafta  Sensör Düğümler üzerinde Örnek Güvenlik Yazılımları
14. Hafta  Proje Sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
8
3
24
 Rapor hazırlama
8
2
16
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
199
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.X
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.X
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (ABD Başkanlığı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://fbe-infosec.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bgm@gazi.edu.tr)