GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TIBBİ VERİ GÜVENLİĞİ VE STEGANOGRAFİ UYGULAMALARI/5161339
Dersin Adı: TIBBİ VERİ GÜVENLİĞİ VE STEGANOGRAFİ UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. İnan GÜLER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/iguler
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  iguler@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Medikal veri yapısını ve medikal sinyallerin özelliklerini öğrenir.
Steganografi yöntemlerini: metin, görüntü, ses ve video verisi içerisine veri gizlemeyi öğrenir.
Medikal verilerin içerisine: medikal görüntü ya da fizyolojik sinyallerin içerisine (Elektroensefalogram-EEG, Elektrokardiyogram-EMG vs.) veri gizleme
Kendi algoritmasını gerçekleştirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Veri gizlemenin temelleri; steganografi, damgalama, şifreleme bilimi
2. Hafta  Tıbbi veri güvenliği ve tıbbi veri yapısı.
3. Hafta  Tıbbi sinyallerin işlenmesi ve sınıflandırılması
4. Hafta  Tıbbi sinyallerden karakter çıkarılması
5. Hafta  Steganografi yöntemleri: metin, görüntü, ses ve video steganografi
6. Hafta  Metin steganografi yöntemleri ve uygulamaları
7. Hafta  Görüntü steganografi yöntemleri ve uygulamaları
8. Hafta  Ses steganografi yöntemleri ve uygulamaları
9. Hafta  Video steganografi yöntemleri ve uygulamaları
10. Hafta  Tele tıp ve radyoloji sistemlerinin (PACS, DICOM vs.) temelleri
11. Hafta  Medikal görüntü steganografi uygulamaları
12. Hafta  Tele tıpta (EEG, EKG, EMG, diyabet, tansiyon verileri vs.) steganografi uygulamaları
13. Hafta  Steganaliz ve kullanılan karşılaştırma araçları
14. Hafta  Proje sunumu
15. Hafta  Proje sunumu
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kitaplar: 1. Digital Watermarking and Steganography, I.J. Cox et al., The Morgan Kaufmann Series in Multimedia Information and Systems, 2008. 2. Yıldıray Yalman, Özdemir Çetin, İsmail Ertürk, Feyzi Akar, Veri Gizleme, Beta Yayıncılık, 2014. ISBN:978-605-333-141-4. Yayınlar: 1. Coatrieux, G., Maitre, H., Sankur, B., Rolland, Y., Collorec, R. (2000). Relevance of Watermarking in Medical Imaging, Information Technology Applications in Biomedicine, 2000. Proceedings. 2000 IEEE EMBS International Conference on, 250-255. 2. Nyeem, H., Wageeh Boles, W., Colin Boyd, C., (2013). A Review of Medical Image Watermarking Requirements for Teleradiology, J. Digit. Imaging, 26, 326-343. 3. Cheddad, A., Condell, J., Curran, K., McKevitt, P. (2010). Digital image steganography: Survey and analysis of current methods. Signal Processing, 90, 727–752. 4. Lin, E. T., Delp, E. J. (1999). A review of data hiding in digital images, IS and TS PICS Conference.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Lecture, Uygulama, Proje, Ödev, Sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
10
1
10
 Rapor hazırlama
10
1
10
 Sunu hazırlama
5
2
10
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
185
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.X
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.X
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X