GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TIBBİ VERİ GÜVENLİĞİ VE STEGANOGRAFİ UYGULAMALARI/5161339
Dersin Adı: TIBBİ VERİ GÜVENLİĞİ VE STEGANOGRAFİ UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Medikal veri yapısını ve medikal sinyallerin özelliklerini öğrenir.
Steganografi yöntemlerini: metin, görüntü, ses ve video verisi içerisine veri gizlemeyi öğrenir.
Medikal verilerin içerisine: medikal görüntü ya da fizyolojik sinyallerin içerisine (Elektroensefalogram-EEG, Elektrokardiyogram-EMG vs.) veri gizleme
Kendi algoritmasını gerçekleştirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Veri gizlemenin temelleri; steganografi, damgalama, şifreleme bilimi
2. Hafta  Tıbbi veri güvenliği ve tıbbi veri yapısı.
3. Hafta  Tıbbi sinyallerin işlenmesi ve sınıflandırılması
4. Hafta  Tıbbi sinyallerden karakter çıkarılması
5. Hafta  Steganografi yöntemleri: metin, görüntü, ses ve video steganografi
6. Hafta  Metin steganografi yöntemleri ve uygulamaları
7. Hafta  Görüntü steganografi yöntemleri ve uygulamaları
8. Hafta  Ses steganografi yöntemleri ve uygulamaları
9. Hafta  Video steganografi yöntemleri ve uygulamaları
10. Hafta  Tele tıp ve radyoloji sistemlerinin (PACS, DICOM vs.) temelleri
11. Hafta  Medikal görüntü steganografi uygulamaları
12. Hafta  Tele tıpta (EEG, EKG, EMG, diyabet, tansiyon verileri vs.) steganografi uygulamaları
13. Hafta  Steganaliz ve kullanılan karşılaştırma araçları
14. Hafta  Proje sunumu
15. Hafta  Proje sunumu
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
8
4
32
 Sunu hazırlama
4
4
16
 Sunum
6
2
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
3
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
194
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.X
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.X
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İnan GÜLER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/iguler)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (iguler@gazi.edu.tr)