GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MOBİL TEKNOLOJİLERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ VE YÖNETİMİ/5121339
Dersin Adı: MOBİL TEKNOLOJİLERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ VE YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. HALİL İBRAHİM BÜLBÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/bhalil
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bhalil@gazi.edu.tr, halil06@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mobile teknolojiler ve mobile teknolojilerde bilgi güvenliği uygulamaları konularında bilgi birikimineuluslar arası uygulamalar hakkında değerlendirme
Mobile teknolojilerde bilgi güvenliği strateji,uygulamaları ilgili Türkiye de Mobil uygulamalarda Bilgi Güvenliği alanındaki mevcut durumu durumu yönl -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mobile teknolojiler ve Bilgi güvenliği
2. Hafta  Mobil teknolojiler için yazılım geliştiricilerin sorumlulukları
3. Hafta  Mobil teknolojilerde bilgi güvenliği riskleri
4. Hafta  Antivirüsler
5. Hafta  Mobil güvenlikte virüsler
6. Hafta  Mobile teknoloji kullanım yönerge ve usulleri
7. Hafta  Mobil teknolojilerde güvenlik açıkları ve tehditleri
8. Hafta  Mobile aygıtların gelişme trendleri ve toplum üzerindeki etkileri
9. Hafta  Mobile aygıtların gelişme trendleri ve toplum üzerindeki etkileri
10. Hafta  Mobil cihazlarda bilgi güvenliği farkındalığı
11. Hafta  Kendi aygıtını getir kullan politikası ve stratejileri
12. Hafta  Mobile teknolojilerde bilgi güvenliği politikaları
13. Hafta  Proje/Ödev Sunumu
14. Hafta  Proje/Ödev Sunumu
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Neil Bergman , Mike Stanfield, Jason Rouse, (2013) Hacking Exposed Mobile: Security Secrets & Solutions. MCGrawHill. 2. Tim Speed, Darla Nykamp, Joseph Anderson, Jaya Nampalli, MariHeiser (2013) Mobile Security: How to Secure, Privatize, and Recover Your Devices. PacktLib. 3. Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi ve Eylem Planı 4. Sağıroğlu, Ş. And Canbek, G. (2006) Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri, Grafiker yayınları, Ankara. 5. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurum, Kasım 2004.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım,Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
75
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
25
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
10
140
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.X
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.X
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X