GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YENİ NESİL AĞ GÜVENLİĞİ/5111339
Dersin Adı: YENİ NESİL AĞ GÜVENLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  ceng.gazi.edu.tr/~mdemirci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mdemirci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel ağ güvenliği kavramlarını, ağlarda saldırı tespiti ve savunma yöntemlerini kavramak
Gizli ve açık anahtarlı şifreleme, sertifikasyon, ağlarda kimlik doğrulama yöntemlerini uygulayabilme
Protokol güvenliği, IP güvenliği, yeni nesil ağ teknolojileri ve güvenliği konularını özümseme
Uygulama ve web güvenliği konularını kavrama, spam ve phishing vb. web üzerinden yapılan saldırılara karşı korunma bilgisine sahip olma
Ağ güvenliği projesi tanımlama, yapma ve etkin biçimde sunma
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kriptografinin temelleri
2. Hafta  Ağ güvenliğine giriş, yaygın sorunlar ve zaaflar
3. Hafta  Kimlik doğrulama ve erişim denetimi
4. Hafta  Ağlarda anonimlik ve gizlilik
5. Hafta  Protokol güvenliği, IP güvenliği
6. Hafta  Yeni nesil ağ teknolojileri ve güvenliği
7. Hafta  İnternet'te isimlendirme ve paket yönlendirme güvenliği
8. Hafta  Kötü amaçlı yazılımlar ve korunma yöntemleri
9. Hafta  Ara sınav
10. Hafta  Güvenlik duvarları, ağ saldırıları ve tespit sistemleri
11. Hafta  Hizmet dışı bırakma (DoS) saldırıları ve savunma
12. Hafta  Web güvenliği, Email güvenliği, spam
13. Hafta  Hücresel ağ ve mobil cihaz güvenliği
14. Hafta  Bulut bilişimi güvenliği
15. Hafta  Proje sunumları
16. Hafta  Proje sunumları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  * William Stallings, “Network Security Essentials: Applications and Standards” * Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner, “Network Security: Private Communication in a Public World”
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Araştırma, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
3
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
5
70
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
8
16
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.X
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.X
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X