GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ/9011039
Dersin Adı: DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 22.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Danışman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması ve raporlanması için gerekli yöntemleri uygular.
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayacak bir proje tasarlayıp hayata geçirir
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Danışman atanmış olması
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Doktora alanına ilişkin literatür taraması yapma, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırma
2. Hafta  Doktora alanına ilişkin literatür taraması yapma, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırma
3. Hafta  Doktora alanına ilişkin literatür taraması yapma, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırma
4. Hafta  Doktora alanına ilişkin literatür taraması yapma, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırma
5. Hafta  Bilgileri toplama, değerlendirme, yorumlama
6. Hafta  Bilgileri toplama, değerlendirme, yorumlama
7. Hafta  Problem tanımı yapma, proje konusu belirleme ve deneysel çalışmalar yürütme becerisi kazanma
8. Hafta  Problem tanımı yapma, proje konusu belirleme ve deneysel çalışmalar yürütme becerisi kazanma
9. Hafta  Problem tanımı yapma, proje konusu belirleme ve deneysel çalışmalar yürütme becerisi kazanma
10. Hafta  Problem tanımı yapma, proje konusu belirleme ve deneysel çalışmalar yürütme becerisi kazanma
11. Hafta  Raporlama ve sunum becerisi kazanma
12. Hafta  Raporlama ve sunum becerisi kazanma
13. Hafta  Raporlama ve sunum becerisi kazanma
14. Hafta  Bilimsel makale yazımı becerisi kazanma
15. Hafta  Bilimsel makale yazımı becerisi kazanma
16. Hafta  Bilimsel makale yazımı becerisi kazanma
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  İlgili her türlü kaynak
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Araştırma, Soru-Yanıt, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
1
16
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
16
10
160
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
10
160
 Materyal tasarlama, uygulama
16
12
192
 Rapor hazırlama
4
5
20
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
563
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
22.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
22.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.X
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.X
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X