GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AĞLARDA ADLİ BİLİŞİM/5051339
Dersin Adı: AĞLARDA ADLİ BİLİŞİM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/iadogru
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  iadogru@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ağlarda adli bilişim temel yapı taşlarının öğrenilmesi
Ağlardaki adli bilişim’de karşılaşılan temel problemler ve zorluklara etkin çözüm üretebilmesi -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bilgisayar Ağları
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, Adli Bilişim Modellemesi ve Prensibleri, Network Adli Bilişimin temelleri
2. Hafta  Bilgisayar Ağları ve İnternete Giriş
3. Hafta  Uygulama Katmanı: HTTP, FTP, SMTP, DNS
4. Hafta  Ulaşım Katmanı Protokolleri : TCP, UDP,Protokoller, Güvenlik Duvarları
5. Hafta  Delillerin Bulunabileceği Ortamlar, Ağ Adli Bilişim Araçlarına Bakılması
6. Hafta  Mobil Adli Bilişimin bileşenleri, Ağ elemanlarının tanımlanması
7. Hafta  Kaydedilen Ağ Verileri, Trafik için yeniden kurgulanması
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Adli Bilişimin Ağ Tedarikçisi, Ağ Trafik analizi
10. Hafta  Ağ Gözetimi ve izlenebilirlik, Ağ Saldırısı kaynağının tespiti ve isnat, Çoklu Parmak İzi
11. Hafta  Kaybolabilir nitelikli deliller, E-Mail ve Web Adli Bilişim, İnternet’te Bilgi Sızmaları,
12. Hafta  Saldırı Teknikleri
13. Hafta  Ağ Adli Bilişim’de Bulut Bilişim
14. Hafta  Kablosuz Adli Bilişim
15. Hafta  Mobil Tasarsız Ağlarda Adli Bilişim
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Sherri Davidoff, Jonathan HAM,Network Forensics: Tracking Hackers through Cyberspace, 2012 John R. Vacca Book, Computer Forensics: Computer Crime Scene Investigation.2005 Linda Volonino, Reynaldo Anzaldua, Computer Forensics for dumies,2008 Bill Nelson, Amelia Phillips ve Christopher Steuart, Guıde To Computer Forensıcs And Investıgatıons,2009
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
4
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
4
3
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
20
3
60
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
20
1
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.X
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.X
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X