GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YETERLİK AŞAMASI/8000039
Dersin Adı: YETERLİK AŞAMASI
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 22.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yeterlik komitesi
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili alanlarda yeterliliğe sahip olmak.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Sınav
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
2. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
3. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
4. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
5. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
6. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
7. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
8. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
9. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
10. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
11. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
12. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
13. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
14. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
15. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
16. Hafta  Yeterlik sınavına hazırlık
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  İlgili her türlü kaynak
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Sınav
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
16
16
256
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
16
256
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
10
50
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
562
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
22.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
22.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X