GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL GÖRÜNTÜ VE VİDEO İŞLEMEDE BİLGİ GÜV. UYG./5061339
Dersin Adı: SAYISAL GÖRÜNTÜ VE VİDEO İŞLEMEDE BİLGİ GÜV. UYG.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Umut ARIÖZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://ceng.gazi.edu.tr/~uarioz/index.html
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  umut.arioz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Görüntü ve video işlemede temel kavramları öğrenme;
Sayısal görüntülerin gösterimini ve basit görüntü işleme algoritmalarını yapabilme
Matlab ile görüntü işleme, imge süzgeçleme, kenar bulma, histogram işlemleri, hareket algılama gibi fonksiyonları yapabilme
Ansal video bölütleme ve görsel içerik modelleme gerçekleştirebilme
Nesne tabanlı video sıkıştırma yöntemleri ve standartlarını (MPEG4) öğrenme
Sayısal verinin güvenliği, video damgalama, video indeksleme ve arama algoritmalarını öğrenme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Görüntü ve video işlemede temel kavramlar.
2. Hafta  Örnekleme ve nicemleme, Sayısal görüntülerin gösterimi
3. Hafta  Basit görüntü işleme algoritmaları, Basit süzgeçler ve uygulamaları
4. Hafta  Basit görüntü işleme algoritmaları, Basit süzgeçler ve uygulamaları
5. Hafta  Matlab ile görüntü işleme
6. Hafta  Matlab ile görüntü işleme
7. Hafta  Matlab ile görüntü işleme
8. Hafta  Ansal video bölütleme ve görsel içerik modelleme
9. Hafta  Nesne tabanlı video sıkıştırma yöntemleri ve standartları (MPEG4)
10. Hafta  Nesne tabanlı video sıkıştırma yöntemleri ve standartları (MPEG4)
11. Hafta  Sayısal verinin güvenliği, video damgalama, video indeksleme
12. Hafta  Sayısal verinin güvenliği, video damgalama, video indeksleme
13. Hafta  Proje Sunumları
14. Hafta  Proje Sunumları
15. Hafta  Proje Sunumları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Digital Image Processing, Rafael Ceferino Gonzalez, Richard Eugene Woods, Prentice Hall, 2008 Dıgıtal Image Processıng Usıng Matlab 2e, Rafael Ceferino Gonzalez, Tata McGraw-Hill Education Handbook of Image and Video Processing, Edited by: Al Bovik, 2005 Elsevier Inc.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
3
15
 Okuma Faaliyetleri
12
3
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
5
60
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
4
20
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni yaklaşımlar/kuramlar/çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yorumlanması, raporlanması ve sunulması için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında gelişimine ihtiyaç duyulan konuları tespit eder, literatüre katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslararası çapta proje fikirleri oluşturur, projeler tasarlar ve hayata geçirir.X
9
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
10
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında geliştirdiği yöntem, sistem veya yenilikleri patent / faydalı model haline getirir.X
11
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
12
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
13
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
14
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur ve öncülük eder.X
15
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X